เด่นโซเชียล

เรตติ้งพุ่ง คนกรุงชู "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" นั่งเก้าอี้ "ผู้ว่าฯกทม." คนใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โพลสำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" เผย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เรตติ้งพุ่ง คนกรุงชูนั่งเก้าอี้ "ผู้ว่าฯกทม." คนใหม่ ชัดเจนกว่าสำรวจครั้งที่ 5

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง "อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง 

 

บุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

 • อันดับ 1 ร้อยละ 29.74 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 ร้อยละ 27.92 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 3 ร้อยละ 13.66 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
 • อันดับ 4 ร้อยละ 9.33 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 5 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล
 • อันดับ 6 ร้อยละ 3.26 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 • อันดับ 7 ร้อยละ 2.73 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล
 • อันดับ 8 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
 • อันดับ 9 ร้อยละ 1.97 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์
 • อันดับ 10 ร้อยละ 1.29 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล
 • อันดับ 11 ร้อยละ 1.14 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ร้อยละ 1.52 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5 เดือนกันยายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังไม่ตัดสินใจ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 35.56 ระบุว่า เป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 27.41 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.11 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 10.37 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 32.40 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 26.82 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.17 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 8.94 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 31.17 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 28.74 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 13.77 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.48 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 31.07 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 27.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 13.56 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 9.61 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 32.64 ระบุว่าเป็น ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 23.01 ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 14.23 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 8.37 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

 

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 32.70 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 22.46 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 9.48 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
 • อันดับ 5 ร้อยละ 5.16 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่า ฯ 
 • อันดับ 6 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์
 • อันดับ 7 ร้อยละ 3.72 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 
 • อันดับ 8 ร้อยละ 3.64 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล 
 • อันดับ 9 ร้อยละ 3.03 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล
 • อันดับ 10 ร้อยละ 1.97 ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
 • อันดับ 11 ร้อยละ 1.90 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
 • อันดับ 12 ร้อยละ 1.59 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล 
 • อันดับ 13 ร้อยละ 1.14 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

และร้อยละ 1.37 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรค ไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ผู้สมัครจากพรรคไทยศรีวิไลย์ และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5 เดือนกันยายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่า ฯ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 31.85 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 24.45 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 8.89 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.67 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่า ฯ

 

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 34.64 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 23.46 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 7.82 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.15 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

 

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 32.39 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 25.51 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 10.12 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 5.67 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่า ฯ

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 31.96 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 20.82 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 9.38 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 7.92 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 27.12 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 22.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.87 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.22 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

 

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 37.24 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 19.66 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.30 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 7.11 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

 

เรตติ้งพุ่ง คนกรุงชู "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" นั่งเก้าอี้ "ผู้ว่าฯกทม." คนใหม่

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด