เด่นโซเชียล

โพลสำรวจ ผู้ปกครองกังวล แต่พร้อมให้ลูก "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เชื่อดีกว่าเสีย

"สวนดุสิตโพล" เผยโพลสำรวจ ผู้ปกครองส่วนใหญ่กังวล แต่พร้อมให้ลูก "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เชื่อ มีผลดีมากกว่าผลเสีย

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีบุตรหลานในวัยเรียนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,089 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2564 หัวข้อ "การฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนอายุ 12-17 ปี" เพื่อสะท้อนความคิดเห็น กรณีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 และหวังให้เด็กกลับมาเรียนตามปกติให้ได้เร็วที่สุด สรุปผลได้ ดังนี้

 

1. ประชาชนพร้อมให้บุตรหลานไปฉีดวัคซีนหรือไม่

 • พร้อม 61.43%        
 • ขอรอดูก่อน 26.17%      
 • ไม่พร้อม 12.40%   

 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่จะฉีดให้กับเยาวชนอายุ 12-17 ปีหรือไม่

 • เชื่อมั่น 64.72%       
 • ไม่เชื่อมั่น 35.28%

 

3. ประชาชนคิดว่าการฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนอายุ 12-17 ปี มีผลดีหรือผลเสียมากกว่ากัน

 • มีผลดีมากกว่า 46.74%         
 • มีทั้งผลดีผลเสียพอๆกัน 40.96%                   
 • มีผลเสียมากกว่า 12.30%       

 

4. เรื่องใดที่ประชาชนเป็นห่วงสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนอายุ 12-17 ปี

 • อันดับ 1 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน 77.59%
 • อันดับ 2 ผลข้างเคียงของวัคซีนที่มีต่อเยาวชนในระยะยาว 69.42%
 • อันดับ 3 ความรับผิดชอบกรณีหากมีอาการผิดปกติ 62.08%
 • อันดับ 4 ประสิทธิภาพของวัคซีน 61.89%
 • อันดับ 5 สุขภาพร่างกายก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 47.20%

 

5. ประชาชนอยากให้รัฐจัดการการฉีดวัคซีนแบบใด

 • อันดับ 1 มาฉีดให้ที่โรงเรียน 64.13%
 • อันดับ 2 ผู้ปกครองพาไปฉีดที่โรงพยาบาล 17.02%
 • อันดับ 3 ผู้ปกครองพาไปฉีดที่ศูนย์บริการส่วนกลาง 10.19%
 • อันดับ 4 โรงเรียนพาไปฉีดที่ศูนย์ส่วนกลาง  8.66%

 

6. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการฉีดวัคซีนให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี เพื่อให้สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ 

 • เห็นด้วย 75.44%               
 • ไม่เห็นด้วย 24.56%

โพลสำรวจ ผู้ปกครองกังวล แต่พร้อมให้ลูก \"ฉีดวัคซีนโควิด-19\" เชื่อดีกว่าเสีย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม