เด่นโซเชียล

"SME D Bank" ช่วยด่วน SMEs พักหนี้เงินต้น เติมทุนดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องจ่าย 1 ปี

SME D Bank ออก 2 มาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือลูกค้าพื้นที่ 39 จังหวัด ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้สิทธิพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ควบคู่เติมทุนสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการ ดอกเบี้ยต่ำ ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี

 

ตามที่หลายจังหวัดของประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ ภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และ ดินสไลด์ ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าว ประสบปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมในการประกอบอาชีพ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ "SME D Bank" จึงได้ออก 2 มาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือลูกค้าที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

 

 

 

มาตรการพักชำระหนี้ สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term loan)

  • ให้สิทธิ พักชำระเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
  • สัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) พักชำระดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

ทั้งนี้ พิจารณาแนวทางช่วยเหลือตามผลกระทบของลูกค้าแต่ละราย

มาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อฟื้นฟูกิจการ

เพื่อให้ลูกค้าธนาคารที่ได้รับความเสียหาย มีเงินทุนไปฟื้นฟูและหมุนเวียนในกิจการ

  • คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
  • ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
  • ปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี

 

วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย

  • ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท
  • ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
  • ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติมากกว่า 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ทั้งนี้ รวมวงเงินเดิมแล้วไม่เกิน 15 ล้านบาท

หลักประกัน

  • ให้พิจารณาหลักประกันเดิมก่อน และสามารถใช้หลักประกัน บสย. ค้ำประกัน เฉพาะมาตรการที่เพิ่มไม่เกิน 2 ล้านบาท

 

"SME D Bank" กำหนดพื้นที่จังหวัดช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 39 จังหวัด

  • เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, แพร่, ลำพูน, ลำปาง, สุโขทัย, ตาก, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, กำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์, เลย, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, อุบลราชธานี, จันทบุรี, ระยอง, ตราด, พระนครศรีอยุธยา, ชลบุรี, ลพบุรี, นครนายก, สมุทรปราการ, ระนอง, กระบี่, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, สุรินทร์, อุทัยธานี, ชัยนาท, สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง และ นครปฐม

ทั้งนี้ ธนาคารพร้อมจะประกาศพื้นที่จังหวัดได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติม ตามที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จะมีประกาศเพิ่มเติมต่อไป

 

 

 

"สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการเงินทุนเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูธุรกิจ ภายหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว ธนาคารได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไว้รองรับ โดยเงื่อนไขผ่อนปรน ปรับคุณสมบัติยืดหยุ่น ด้วยการใช้รายได้ฐานปี 2562 ก่อนเกิด โควิด-19 และยึดหลักความตั้งใจชำระคืนหนี้ ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนได้สะดวก เช่น สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.875% ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท และ สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash อัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ต่อปี ใน 2 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท  ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นต้น" นางสาว นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ระบุ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ข่าวยอดนิยม