เด่นโซเชียล

"สินเชื่อส่วนบุคคล" เงินด่วน คนตกงาน เช็คเงื่อนไขแบงก์ไหนปล่อยกู้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เงินด่วน" คนตกงาน เช็คเงื่อนไข แบงก์ไหนปล่อยกู้ "สินเชื่อส่วนบุคคล" สินเชื่อคนไม่มีงานทำ ไม่ต้องมีคนค้ำ ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารไหนปล่อยกู้ ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือคนตกงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช็คเงื่อนไขแต่ละธนาคารได้ที่นี่


ก่อนอื่นแจ้งประกันสังคม

ลงทะเบียนผู้ว่างงานกับประกันสังคม เพื่อรับเงินชดเชยรายเดือน เพราะระยะเวลาการลงทะเบียนนั้น จะต้องดำเนินการภายใน 30 วัน หลังจากตกงานเท่านั้น ด้านสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ จะแตกต่างกันไป แล้วแต่กรณีการว่างงาน

 

 • กรณีการถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินชดเชยการว่างงานเป็นระยะเวลาไม่เกินปีละ 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน)
 • กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินทดแทนเป็นระยะเวลาไม่เกินปีละ 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน)

 

วิธีขอสินเชื่อเมื่อถูกพักงานหรือต้องตกงาน

 

โดยปกติแล้วคนที่ตกงานจะลำบากในการขอสินเชื่อมาก เพราะว่าเป็นช่วงที่ไม่มีรายได้ ทางสถาบันการเงิน หรือธนาคารก็อาจจะไม่มั่นใจว่า ผู้ขอสินเชื่อจะสามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาได้หรือไม่ แต่ในช่วงโควิด ยังพอมีธนาคารที่ผ่อนปรนเงื่อนไขนี้อยู่บ้าง

 

สินเชื่อแนะนำธนาคารต่าง ๆ

ธนาคารซีไอเอ็มบี

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช (เฉพาะคนที่ถูกพักงานที่เงินเดือน 30,000 บาท)

รับเงินก้อน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ชำระคืนเท่ากันทุกงวด

 • สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000-1,500,000 บาท
 • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน (ระยะเวลาการผ่อนขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคาร)

 

เอกสารการยื่นกู้

สำหรับ : พนักงานประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

สมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

 

"สินเชื่อส่วนบุคคล" เงินด่วน คนตกงาน เช็คเงื่อนไขแบงก์ไหนปล่อยกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan 

สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน บอกความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท
 • ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์
 • ชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 

การสมัครขอสินเชื่อ

ติดต่อ SCB ที่เบอร์ 0 2-777- 7777 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน หรือ เดินทางไปสมัครด้วยตัวเองที่สาขาบริการใกล้บ้าน

 

"สินเชื่อส่วนบุคคล" เงินด่วน คนตกงาน เช็คเงื่อนไขแบงก์ไหนปล่อยกู้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สินเชื่อส่วนบุคคลฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 (ระลอก 3) 

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคการเกษตร ที่มีสัญชาติไทย
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน – เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

วงเงินสินเชื่อ

รายละไม่เกิน 10,000 บาท

ระยะเวลาการชําระหนี้

ชําระหนี้คืนเป็นรายเดือน โดยปลอดชําระเงินต้น และปลอดชําระดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชําระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องมีหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

แบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตราร้อยละ 0.35

เงื่อนไขการ พิจารณาสินเชื่อ

 1. ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร
 2. ต้องไม่เป็นหนี้ที่ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติ

ช่องทางแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19  สมัครผ่าน Line Official BAAC Family เท่านั้น

 

ธนาคารออมสิน

เตรียมปล่อยสินเชื่อในเดือน ต.ค. แต่ไม่ใช่สินเชื่อทั่ว ๆ ไป ผู้กู้มายื่นขอกู้ผ่านระบบต่าง ๆ ของธนาคาร และธนาคารจะพิจารณาอนุมัติ แต่ผู้กู้จะต้องทำการฝึกอบรมอาชีพ ตามที่ธนาคารกำหนดก่อนที่จะขอสินเชื่อ อาทิ ช่างซ่อมต่าง ๆ การทำอาหาร หรืออาชีพอิสระอื่น ๆ เช่น ธุรกิจเฟรนไชส์ ซึ่งธนาคารจะทำการติดต่อสถาบันการศึกษา เช่น อาชีวะ ในพื้นที่ต่าง ๆ เข้ามาช่วยจัดทำโครงการ

วงเงินของสินเชื่อดังกล่าว รวม 5 พันล้านบาท จะขึ้นอยู่กับการลงทุนของแต่ละราย อาจเป็น 3 หมื่นบาทต่อราย หรือ 5 หมื่นบาทต่อราย หรืออาจถึง 1 แสนบาทต่อราย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ