เด่นโซเชียล

"น้ำท่วม 2564" กรมทางหลวง อัปเดตล่าสุด 11 จว. รถผ่านไม่ได้ เช็คด่วนที่ไหนบ้าง

"น้ำท่วม 2564" กรมทางหลวง อัปเดตล่าสุด 11 จังหวัด 29 สายทาง น้ำท่วม รถผ่านไม่ได้ เช็คด่วนมีที่ไหนบ้าง พร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางสุ่มเสี่ยง

วันที่ 28 กันยายน 2564 "กรมทางหลวง" สรุปสถานการณ์อุทกภัย "น้ำท่วม 2564" บน "ทางหลวง" ในระหว่างวันที่ 14 - 27 กันยายน 2564 พบว่าทางหลวงได้รับผลกระทบจากอุทกภัย "น้ำท่วม" จำนวน 37 จังหวัด 121 สายทาง (ผ่านไม่ได้ 11 จังหวัด 29 สายทาง) ดังนี้ 

 

 

ภาคกลาง จำนวน 16 จังหวัด 55 สายทาง 

 

1. จ.สุโขทัย  (13 สายทาง ได้แก่ ทล.1113 , ทล.12 , ทล.101 , ทล.1048 , ทล.1056 , ทล.1332 , ทล. 1056 , ทล.1113 , ทล.1347 , ทล.125 , ทล.1272 , ทล.1294 , ทล.1308) 

2. จ.กำแพงเพชร (4 สายทาง ได้แก่ ทล.1 , ทล.1117 , ทล.1242 , ทล.101) 

3. จ.พิษณุโลก (4 สายทาง ได้แก่ ทล.1065 , ทล.126 , ทล.1303 , ทล.12) 

4. จ.นครสวรรค์ (2 สายทาง ได้แก่ ทล.3473 , ทล.225) 

5. จ.เลย (1 สายทาง ได้แก่ ทล.201) 

6. จ.หนองบัวลำภู (1 สายทาง ได้แก่ ทล.2097) 

7. จ.เพชรบูรณ์ (5 สายทาง ได้แก่ ทล.21 , ทล.12 , ทล.225 , ทล.2275 , ทล.2007) 

8. จ.ลพบุรี (8 สายทาง ได้แก่ ทล.205 , ทล.2260 , ทล.1 , ทล.3017 , ทล.3326 , ทล.2243 , ทล.2247 , ทล.3353) 

9. จ.อุตรดิตถ์ (1 สายทาง ได้แก่ ทล.1339) 

10. จ.สมุทรปราการ (2 สายทาง ได้แก่ ทล.3 , ทล.3268) 

11. จ.กาญจนบุรี (3 สายทาง ได้แก่ ทล.323 , ทล.367 , ทล.3306) 

12. จ.สุพรรณบุรี (5 สายทาง ได้แก่ ทล.3488 , ทล.3306 , ทล.304 , ทล.33 , ทล.340) 

13. จ.อ่างทอง (1 สายทาง ได้แก่ ทล.32) 

14. จ.พระนครศรีอยุธยา (1 สายทาง ได้แก่ ทล.32) 

15. จ.สมุทรสาคร (2 สายทาง ได้แก่ ทล.35 , ทล.5) 

16. จ.อุทัยธานี (2 สายทาง ได้แก่ ทล.3013 และ ทล.3456) 

 

\"น้ำท่วม 2564\" กรมทางหลวง อัปเดตล่าสุด 11 จว. รถผ่านไม่ได้ เช็คด่วนที่ไหนบ้าง

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 จังหวัด 45 สายทาง 

17. จ.นครราชสีมา (18 สายทาง) ได้แก่ ทล.2 , ทล.201 , ทล.205 , ทล.2421 , ทล.24 , ทล.304 , ทล.304 , ทล.2090 , ทล.224 , ทล.2068 , ทล.2256 , ทล.2285 , ทล.2217 , ทล.2073 , ทล.2148 , ทล.2246 , ทล.226 , ทล.2369 

18. จ.มหาสารคาม (1 สายทาง ได้แก่ ทล.213) 

19. จ.ศรีสะเกษ (3 สายทาง ได้แก่ ทล.221 , ทล.2111 , ทล.226) 

20. จ.สุรินทร์ (3 สายทาง ได้แก่ ทล.226 , ทล.2334 , ทล.214) 

21. จ.อำนาจเจริญ (1 สายทาง ได้แก่ ทล.202) 

22. จ.กาฬสินธุ์ (6 สายทาง ได้แก่ ทล.2268 , ทล.12 , ทล.227 , ทล.2336 , ทล.2367 , ทล.2009) 

23 จ.ขอนแก่น (5 สายทาง ได้แก่ ทล.12 , ทล.2187 , ทล.229 , ทล.2361 , ทล.201) 

24. จ.ชัยภูมิ (4 สายทาง ได้แก่ ทล.2170 , ทล.205 , ทล.201, ทล.2179) 

25. จ.หนองคาย (1 สายทาง ได้แก่ ทล.233) 

26. จ.ยโสธร (1 สายทาง ได้แก่ ทล.23) 

27. จ.มุกดาหาร (1 สายทาง ได้แก่ ทล.2169) 

28. จ.อุบลราชธานี (1 สายทาง ได้แก่ ทล.24) 

 

ภาคตะวันตก จำนวน 1 จังหวัด 7 สายทาง

29. จ.ตาก (7 สายทาง ได้แก่ ทล.12 (ดินสไลด์ ตอน แม่ละเมา-ตาก และตอน กลางสะพานมิตรภาพ-แม่ละเมา) ทล.101 , ทล.201 , ทล.1 , ทล.1331 , ทล.1107 , ทล.1090) 

 

ภาคตะวันออก จำนวน 5 จังหวัด 9 สายทาง 

30. จ.ชลบุรี (3 สายทาง ได้แก่ ทล.7 , ทล.315 , ทล.361) 
31. จ.ตราด (1 สายทาง ได้แก่ ทล.3) 
32. จ.ระยอง (2 สายทาง ได้แก่ ทล.7 , ทล.3) 
33. จ.ปราจีนบุรี (1 สายทาง ได้แก่ ทล.3077) 
34. จ.สระแก้ว (2 สายทาง ได้แก่ ทล.3366 , ทล.3586) 

 

ภาคเหนือ จำนวน 2 จังหวัด 4 สายทาง 

35. จ.เชียงใหม่ (3 สายทาง) ได้แก่ ทล.1012 ทล.107 , ทล.108) 
36. จ.ลำพูน (1 สายทาง ได้แก่ ทล.3306) 

 

ภาคใต้ จำนวน 1 จังหวัด 1 สายทาง 

37. จ.กระบี่ (1 สายทาง ได้แก่ ทล. 4206) 

 

โดยสถานการณ์อุทกภัยบน "ทางหลวง" เมื่อวันที่(27 กันยายน 2564) เวลา 17.00 น. พบการจราจรผ่านไม่ได้ 11 จังหวัด 29 สายทาง 

 

1. จ.ชัยภูมิ 2 สายทาง ได้แก่ 

- ทล.201 (ตอน หนองบัวโคก-บ้านลี ที่ กม.84+-300) 
- ทล.2170  (ตอน วัดปทุมชาติ-หนองจาน ที่ กม.0+000-4+100 , กม.15+000-18+000) 

 

2. จ.นครราชสีมา 3 สายทาง ได้แก่ 

- ทล.201 (ตอน ด่านขุนทด-หนองบัวโคก ที่ กม.กม.44+000- 48+300) 
- ทล.2217 (ตอนด่านขุนทด-หนองกราด เป็นช่วงๆ หากเดินทางไป จ.ชัยภูมิ ใช้ ทล.2 แทน) 
- ทล.2246 (ตอน โคกสี-ตะโก ที่ กม.49+945 หากเดินทางไป จ.ชัยภูมิ ใช้ ทล.202  หรือ ทล.2160 แทน) 

 

3. จ.สุโขทัย  6 สายทาง ได้แก่ 

- ทล.12 (ตอน เมืองเก่า-สุโขทัย  ที่ กม.168+178-กม.171+270) 
- ทล.101 (ตอน คลองโพธิ์-ท่าช้าง ที่ กม.79+969-82+000) 
- ทล.125 (ตอน แจกัน-บ้านสวน ที่ กม.14+450-19+400) 
- ทล.1347 (ตอน วัดโคก-สระบัว ที่ กม.1+800-3+200 หากเดินทางจาก จ.ตาก ไป จ.พิษณุโลก ให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.12 แทน) 
- ทล.1195 ตอน สุโขทัย-เดวิด ที่ กม.0+000-1+900 

 

4. จ.ลพบุรี 3 สายทาง ได้แก่ 
- ทล.2243 (ตอน บัวชุม-สี่แยกบัวชุม ที่ กม.0+340 และที่ กม.1+400) 
- ทล.2260 (ตอน ลำสนธิ-ซับลังกา ที่ กม.1+800-2+500) 
-  ทล.205 (ตอน เทศบาลลำนารายณ์-ช่องสำราญ ที่ กม.100+400 - กม.104+800 , กม.82+900 ทางลอดใต้สะพานแม่น้ำป่าสัก, ตอน ม่วงค่อม-คลองห้วยไผ่ ที่ กม.53+300-53+500 ,และตอน  ดงพลับ-ม่วงค่อม เป็นช่วง ๆ เดินทางไป จ.ลพบุรี ใช้ ทล.2 หรือ ทล.21 แทน) 

 

5. จ.กำแพงเพชร 1 สายทาง ได้แก่ ทล.1 (ตอน โนนปอแดง-ปากดง เป็นช่วงๆ) 

 

6. จ.อ่างทอง 1 สายทาง ได้แก่ ทล.32 (ตอน นครหลวง-อ่างทอง บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานหลวงปู่ทวด) 

 

7. จ.เพชรบูรณ์ 2 สายทาง ได้แก่ 
- ทล.21 (ตอน ศรีเทพ-ซับสมอทอด ที่ กม.112+700 -กม.116+000 และตอน คลองกระจัง-ศรีเทพ ที่ กม.99+000-102+500)  
- ทล.2275 (ตอน แยกศรีเทพ-ซับบอน ที่กม.33+000-34+000 และที่ กม.44+000-48+500) 

 

8. จ.สุพรรณบุรี 2 สายทาง ได้แก่ 
- ทล.33 (ตอน สุพรรณบุรี-นาคู ที่ กม.9+886 สะพานคลองทับน้ำ) 
- ทล.340 (ตอน สาลี-สุพรรณบุรี ที่ กม.59+674 สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) 

 

9. จ.นครสวรรค์ 6 สายทาง ได้แก่ 
- ทล.11 (ตอน ตากฟ้า-ไดตาล ที่ กม.68+725 แ ละที่ กม.71+600-72+000 และ ไดตาล-น้ำสาดเหนือ ที่ กม.71+600-72+000 เดินทางไป จ.พิจิตร ใช้ ทล.1145 แทน) 
- ทล.225  (ตอน เกยชัย-ศรีมงคล ที่ กม.82+000-84+500)
- ทล.1072 (ตอน ลาดยาว-เขาชนกัน  ที่ กม.62+000-63+000 และ กม.44+665 ใช้ทางเลี่ยง ทล. 1072 กม. 22+300 เลี้ยวซ้ายเข้า ทล. 3013 กม.42+900  มุ่งหน้าสู่ อ.ชุมตาบง ทล. 3473 กม. 27+500 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล. 3504 มุ่งหน้าไปสู่ จ.กำแพงเพชร) 
- ทล.1119 (ตอน หนองผักหวาน-ท่าตะโก) ที่ กม.31+800-34+000 
- ทล.3004  (ตอน ท่าตะโก-ไดตาล ที่ กม.49+000) 
- ทล.3330 (ตอน เกษตรชัย-สำโรงชัย ที่ กม.20+200-29+000) 

 

10. จ.อุทัยธานี 1 สายทาง ได้แก่ ทล.3456 (ตอน หนองกระดี่-คลองข่อย ที่ กม.3+604) 

 

11. จ.ตาก 2 สายทาง ได้แก่ 

- 1175 (ตอน ห้วยส้มป่อย-เจดีย์ยุทธหัตถี  ที่ กม.23+606 - กม.83+606 
- ทล.1090 (ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ที่ กม.148+750 - 148+900) 

 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่คาดว่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยง พร้อมขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

 

หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ