เด่นโซเชียล

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พลเอก สุพจน์ มาลานิยม" เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง "พลเอก สุพจน์ มาลานิยม" เป็น เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "พลเอก สุพจน์ มาลานิยม" ข้าราชการทหาร พ้นจากตำแหน่ง เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม และแต่งตั้งให้เป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก สุพจน์ มาลานิยม, ราชกิจจานุเบกษา, เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

 

 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี ข้าราชการตุลาการ ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติให้โอนไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก สุพจน์ มาลานิยม, ราชกิจจานุเบกษา, เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติรับโอนกลับเข้ารับตำแหน่ง ข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก สุพจน์ มาลานิยม, ราชกิจจานุเบกษา, เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ