เด่นโซเชียล

"ภัยสังคม" ยุคโควิด ทำชีวิตคนไทยย่ำแย่ ทั้ง "ยากจน ว่างงาน ภัยออนไลน์"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สวนดุสิตโพล ชี้ "ภัยสังคม" ยุคโควิด ทำชีวิตคนไทยย่ำแย่ ทั้ง "ยากจน ว่างงาน ภัยออนไลน์" วอนรัฐ เร่งแก้ปัญหาด่วน

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,172 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2564 หัวข้อ "ภัยสังคมในยุคโควิด-19" เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณีปัญหาภัยสังคม เป็นปัญหาที่มีให้เห็นบ่อยครั้งมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยในรูปแบบออนไลน์ ที่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นด้วย สรุปผลได้ ดังนี้

 

1. เมื่อเปรียบเทียบก่อนมีโควิด-19 กับ ในยุคโควิด-19 ประชาชนคิดว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างไร?

 • แย่ลง 72.78% 
 • เหมือนเดิม 24.40% 
 • ดีขึ้น 2.82%

 

2. ประชาชนวิตกกังวลกับปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ วันนี้ มากน้อยเพียงใด?

 • ค่อนข้างวิตกกังวล 54.46% 
 • วิตกกังวลอย่างมาก 25.56% 
 • ไม่ค่อยวิตกกังวล 16.81% 
 • ไม่วิตกกังวล 3.17%

 

3. "ภัยสังคม" เรื่องใดที่ประชาชนคิดว่าน่าเป็นห่วง

 • อันดับ 1 ภัยจากออนไลน์ เช่น ฉ้อโกง แฮกข้อมูล สแกมเมอร์ พนันออนไลน์ ฯลฯ 68.66%
 • อันดับ 2 ถูกกดดัน ภาวะซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย 65.24%
 • อันดับ 3 ข่าวปลอม เฟคนิวส์ในสื่อต่าง ๆ 62.60%
 • อันดับ 4 ขโมย ปล้น ชิงทรัพย์ 59.86%
 • อันดับ 5 สื่อที่มีเนื้อหารุนแรง เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ 58.58%

 

4. ประชาชนคิดว่าอะไรที่ส่งผลให้ปัญหาภัยสังคมมีเพิ่มมากขึ้น

 • อันดับ 1 ปัญหาความยากจน ว่างงาน ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก 89.31%
 • อันดับ 2 สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ 87.94%
 • อันดับ 3 การบริหารงานของรัฐบาล รัฐสวัสดิการที่ไม่ทั่วถึง 79.81%
 • อันดับ 4 สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 71.00%
 • อันดับ 5 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 57.91%
   

5. ประชาชนเคยมีประสบการณ์ประสบกับปัญหา "ภัยสังคม" หรือไม่

 • ไม่เคย 65.83% 
 • เคย 34.17%

 

6. จากสถานการณ์ปัญหาภัยสังคมในปัจจุบัน ทำให้ความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่นเป็นอย่างไร
ลดลง 65.90% 

 • เท่าเดิม 29.05% 
 • เพิ่มขึ้น 5.05%

 

7. ประชาชนคิดว่าควรมีแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยสังคมอย่างไรบ้าง

 • อันดับ 1 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และความยากจน 85.82%
 • อันดับ 2 รัฐบาลให้ความสำคัญ กำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วน 81.81%
 • อันดับ 3 ครอบครัวใส่ใจกันและกัน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้มากขึ้น 78.14%
 • อันดับ 4 กฎหมายเข้มงวด มีบทลงโทษที่เด็ดขาด 61.49%
 • อันดับ 5 หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเร่งดำเนินการติดตาม ดำเนินคดี 60.55%

\"ภัยสังคม\" ยุคโควิด ทำชีวิตคนไทยย่ำแย่ ทั้ง \"ยากจน ว่างงาน ภัยออนไลน์\"

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline