เด่นโซเชียล

เหลืออีก 97 วัน นับถอยหลัง "ฉีดวัคซีน" "100 ล้านโดส"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไทยเหลือเวลาอีก 97 วันกับเป้าหมายฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 50 ล้านโดส ขาดอีก ล้าน49.9 โดส

เหลือเวลาอีก 97  วัน กับการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ครบ 100  ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ตามที่จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สำหรับประเทศไทยเริ่มต้นฉีดวันแรกในวันที่  7  มิถุนายน 2564  โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศให้วันดังกล่าว ถือว่าเป็นการเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกพร้อมกันทั่วประเทศ โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 24  กันยายน 2564  ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

ฉีดไปแล้ว 50,080,565 โดส เพิ่มขึ้นกว่า 1,300,677  โดส

  • ฉีดเข็มที่ 1 สะสม  31,279,252  โดส
  • ฉีดเข็มที่ 2 สะสม 17,580,107 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 3 สะสม   1,068,046 โดส

 

โดยจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 49,919,435 โดส จึงจะครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564  ภายในระยะเวลาที่เหลืออีก 97 วัน  เท่ากับว่าจะต้องระดมฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ 514,633 โดส/วัน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบ 100 ล้านโดส ตามที่ ศบค. ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแถลงข่าวภาพรวมการจัดหาวัคซีนจนถึงสิ้นปี  2564 โดยขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากรมควบคุมโรค ได้จัดหาวัคซีนตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะมีวัคซีนทั้งหมดประมาณ 125 ล้านโดส และตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ