เด่นโซเชียล

นำทัพผู้บริหารสธ. ขอบคุณปชช. "ฉีดวัคซีนโควิด" วันมหิดล ทะลุ 1.35 ล.โดส

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"อนุทิน"นำทีมผู้บริหารกระทรวง ขอบคุณประชาชนและบุคลากรสาธารณสุข แสดงศักยภาพ ฉีดวัคซีน 1.35 ล้านโดส ในวันมหิดล พร้อมย้ำ มีวัคซีนอีก 125ล้านโดสถึงสิ้นปี เพียงพอฉีดไดครอบคลุมคนไทยทุกคน ตามความสมัครใจของปชช.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการแถลงข่าวผลการฉีดวัคซีนทั่วไทยและแผนการฉีดวัคซีนระยะต่อไปตามเป้าหมายว่า วันมหิดล 24 กันยายน ในทุกปีกระทรวงสาธารณสุขจะจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน 

นำทัพผู้บริหารสธ. ขอบคุณปชช. \"ฉีดวัคซีนโควิด\" วันมหิดล ทะลุ 1.35 ล.โดส

ในปีนี้สธ.ได้มีการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนเนื่องในวันมหิดลให้ได้ครบ 1ล้าน โดส แก่ประชาชนทั่วไป แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจและความตั้งใจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนความร่วมมือที่ดีของประชาชนชาวไทยทุกคนทำให้เมื่อวานนี้ ( 24 กันยายน) สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ถึงมากกว่า 1.35 ล้าน โดส ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขรู้สึกเป็นเกียรติ์อย่างยิ่ง และรู้สึกดีใจที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการฉีดวัคซีนของระบบการสาธารณสุขไทยได้ นับว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนว่าหากทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันมาฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วศักยภาพของระบบสาธารณสุขก็พร้อมที่จะรับใช้และให้บริการแก่ทุกท่านได้ 

 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวด้วยว่า จนถึงเมื่อวานนี้ (24 กันยายน) มีการฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมดทั่วประเทศ 50,080,556 โดส ครอบคลุมวัคซีนเข็มที่ 1 44.45% แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 3,699,650 โดส กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7กลุ่มโรค 5,753,305 โดส ครอบคลุมเข็มที่ 1 58.30% กลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 2,174,407 โดส กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 104,068 โดส กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 9,673,061 โดส ครอบคลุมเข็มที่ 1 56.93% กลุ่มประชาชนทั่วไป 28,676,074 โดส 

โดยจะเห็นได้ว่ากลุ่ม 607 สามารถฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมเข็มที่ 1 57.44% และเมื่อวานได้มีการเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มแรก เพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจว่าประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มจะมีภูมิต้านทานที่อยู่ในระดับที่ความปลอดภัยสำหรับการรองรับสายพันธุ์เดลตาได้ โดยได้ทำการฉีดบูสเตอร์เข็ม 3 ไปแล้วกว่า 150,000 คนโดยยังไม่รวมบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการบูสเตอร์เข็ม 3 ไปก่อนหน้านี้แล้ว

นำทัพผู้บริหารสธ. ขอบคุณปชช. \"ฉีดวัคซีนโควิด\" วันมหิดล ทะลุ 1.35 ล.โดส

จากนี้เป็นต้นไปขอเชิญประชาชนทุกท่านพี่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม,มิถุนายน ขอให้ทำการลงทะเบียนเพื่อมารับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 เพื่อความปลอดภัยและเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีความอุ่นใจว่าจะปลอดภัยจากการคุกคามของโควิดแน่นอน

 

สำหรับสถานการณ์วัคซีนจากนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีขอให้มีความมั่นใจว่าทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ทำการจัดหาวัคซีนได้ตามเป้าหมายที่เราได้วางแผนไว้ทุกประการ โดยจะมีวัคซีนทั้งสิ้นจนถึงเดือนธันวาคมประมาณ 125 ล้านโดส ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเร่งทำการฉีดให้ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคนในกลุ่มที่สามารถรับวัคซีนได้ เพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขและสามารถดำเนินชีวิตเสริมสร้างรายได้ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสังคมสร้างความแข็งแกร่งของบ้านเมืองให้กลับมาโดยเร็ว

 

 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขทุกคนปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีและผู้บริหารทุกท่าน ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นข้ารับใช้ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จะสานต่อเจตนารมณ์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งได้ทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง แล้วความสำเร็จลาภ ทรัพย์ เกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่าน " เราไม่ได้มีความมุ่งหวังในลาภ ทรัพย์ หรือเกียรติยศ แต่เรามีความตั้งใจและมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนมีความปลอดภัยมีสุขภาพชีวิตที่ดีห่างไกลโรคมีอายุยืนยาวและมีความสามารถที่จะสร้างความปึกเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับตัวท่านและครอบครัวตลอดจนประเทศของเรา 

 

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอกราบขอบพระคุณประชาชนชาวไทยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคให้ทุกท่านได้ปลอดภัยให้ท่านทั้งหลายได้มีความอยู่ห่างจากการคุกคามของโรคโควิด-19 และขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกท่านที่ได้ทุ่มเทเสียสละอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ในการที่จะให้บริการทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลทั้งเรื่องการควบคุมโรค การฉีดวัคซีน ทั้งหลายทั้งปวงให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนจนสุดความสามารถ ผมมั่นใจว่าประชาชนทุกคนก็คงจะไม่ท้อถอยและก็จะตั้งใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายนี้จนเราจะเอาชนะมันได้ในที่สุดจากนี้ไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ