เด่นโซเชียล

"Moderna" 23 คำถามข้องใจ กำหนดจองวันฉีดวัคซีน รพ. ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โรงพยาบาล ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ตอบคำถามคาใจ 23 ข้อ เปิดจองวันฉีดวัคซีน "Moderna" เมื่อไหร่ ได้รับ Sinovac Sinopharm AstraZeneca หรือฉีดไขว้แล้ว กระตุ้นอย่างไร ได้หรือไม่

 

เกาะติดวิกฤติ โควิด-19 ในประเทศ สำหรับวัคซีนโควิด-19 วัคซีนทางเลือก ยังเป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นจำนวนมาก แม้ว่าหลายโรงพยาบาลจะเปิดให้จองแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ครบจำนวนที่ได้รับจัดสรรในเพียงเวลาไม่นาน โดยเฉพาะ โมเดอร์นา "Moderna"

Q 1 : วัคซีน Moderna คืออะไร ?

A : วัคซีนโมเดอร์นา (moderna COVID-19 Vaccine) เป็นวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมสังเคราะห์ขึ้นได้ในห้องปฏิบัติการ มีชื่อตามที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา (Centers for disease control: CDC) ระบุไว้คือ mRNA-1273 คิดค้นโดยบริษัทผู้ผลิตยาสัญชาติอเมริกัน ชื่อบริษัทโมเดอร์นา (moderna) ถือเป็นวัคซีนตัวที่ 2 ที่รับอนุมัติตามมาตรการฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (Food and drug administration: FDA) ถัดจากวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

 

Q 2 : ประสิทธิภาพของวัคซีน "Moderna" ?

A : จากการสำรวจและศึกษาเบื้องต้นพบว่าวัคซีน moderna มีประสิทธิภาพในการป้องกัน โควิด-19 อยู่ที่ 94.1% โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ป้องกันการติดเชื้อได้ 94.1%
  • ป้องกันการติดโรคได้ 86.4% สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
  • ลดความรุนแรงของโรค และลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคได้ 100%

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการพบว่าวัคซีน moderna ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากพอที่จะยับยั้ง โควิด-19 สายพันธุ์ B.1.17 จากอังกฤษ และสายพันธุ์ B.1.351 จากแอฟริกาใต้ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่กล่าวมานี้ เป็นข้อสรุปจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง อาจมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของประชาชนแต่ละประเทศ รวมถึงสายพันธุ โควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ เมื่อได้รับวัคซีน moderna แล้ว ผู้เข้ารับวัคซีนยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ รักษาระยะห่าง หากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่จำกัดกันหลายคน ควรหาช่องทางระบายอากาศเพื่อลดโอกาสเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ

 

 

 

Q 3 : วัคซีน "Moderna" ป้องกัน โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ได้หรือไม่ ?

A : มีงานวิจัยพบว่าวัคซีน moderna มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดได้หลายสายพันธุ์ ได้แก่

  • สายพันธุ์อัลฟา : ค้นพบครั้งแรกในสหราชอาณาจักร (B.1.1.7)
  • สายพันธุ์บีตา : ค้นพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ (B.1.351)
  • สายพันธุ์แกมมา : ค้นพบครั้งแรกในบราซิล (P.1)
  • สายพันธุ์เดลตา : ค้นพบครั้งแรกในอินเดีย (B.1.617.2)

Q 4 : วัคซีน moderna ต้องฉีดกี่เข็ม ? ห่างกันเท่าไหร่ ?

A : วัคซีน moderna เป็นวัคซีนแบบฉีด 2 เข็มเข้ากล้ามเนื้อ มีข้อแนะนำให้ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์

Q 5 : ฉีดวัคซีน moderna หลังได้รับวัคซีน Sinovac Sinopharm หรือ AstraZeneca แล้ว ได้หรือไม่ ?

A : เข็ม 1 Sinovac/ Sinopharm

  • เข็ม 2 Sinovac/ Sinopharm >> เว้น 1 เดือน >> moderna 1 เข็ม

เข็ม 1 AstraZeneca

  • เข็ม 2 AstraZeneca >> เว้น 3 เดือน >> moderna 1 เข็ม

 

Q 6 : กรณีได้รับวัคซีนสูตรไขว้ SV + AZ ควรฉีด "Moderna" กี่เข็ม ระยะห่างเท่าใด ?

A : เข็ม 1 Sinovac

  • เข็ม 2 AstraZeneca >> เว้น 3 เดือน >> moderna 1 เข็ม

Q 7 : กรณีได้รับวัคซีนอื่น ๆ มาก่อน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีด moderna ได้หรือไม่ กี่เข็ม ระยะห่างเท่าใด ?

A : ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ >> เว้น 2 สัปดาห์ >> moderna 2 เข็ม

Q 8 : กรณีได้รับวัคซีน SV + SV นานเกิน 6 เดือน ควรฉีด moderna กี่เข็ม ระยะห่างเท่าใด ?

A : เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 Sinovac >> นานเกิน 6 เดือน >> พิจารณาฉีด moderna 2 เข็ม

 

Q 9 : ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ จากวัคซีน "Moderna" ?

A : อาการที่พบได้บ่อย คือ

  • ปวดหรือบวมบริเวณที่ฉีด สามารถประคบเย็นได้
  • หนาวสั่น เป็นไข้
  • อ่อนเพลีย ให้ดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ปวดศีรษะ
  • คลื่นไส้

*ผลข้างเคียงของวัคซีน (moderna) อาจเริ่มแสดงออกภายใน 1 - 2 วันหลังจากรับวัคซีน โดยอาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นใน 2 - 3 วัน สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลบรรเทาอาการปวดหรือมีไข้ได้หากท่านไม่แพ้ยาดังกล่าว

 

Q 10 : ใครสามารถรับวัคซีน moderna ได้บ้าง ?

A : วัคซีน moderna เหมาะกับผู้ที่เข้ากับเงื่อนไข ดังนี้

  • ผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และอาจมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อติด โควิด-19 เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคปอด โรคตับ และโรคไต
  • ผู้ที่ต้องทำงานด้านสาธารณสุข ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ หรืองานใด ๆ ที่ถือว่ามีความเสี่ยงรับเชื้อสูง
  • ผู้สูงอายุ
  • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนรับวัคซีน
  • ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เพราะอาจมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อติด โควิด-19
  • ผู้ที่เคยติด โควิด-19 แล้ว ควรรับวัคซีนหลังจากติดเชื้ออย่างน้อย 3 เดือน
  • สตรีที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร
  • สตรีที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์เป็นรายบุคคลก่อน

อย่างไรก็ตาม แม้จะเข้าเงื่อนไขที่ควรฉีดวัคซีน moderna แต่หากต้องการรับวัคซีน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และปัจจัยต่าง ๆ ด้านสุขภาพก่อนเสมอ

 

Q 11 : วัคซีน "Moderna" ไม่เหมาะกับใคร ?

A : วัคซีน moderna อาจไม่เหมาะกับผู้ที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ผู้สูงอายุที่มีร่างกายอ่อนแอมาก หรือได้รับการประเมินว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน ควรได้รับการพิจารณาร่วมกับแพทย์เป็นรายบุคคล
  • ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี ควรรอผลการศึกษาเพิ่มเติมก่อนผู้ที่มีอาการแพ้ทั้งแบบรุนแรง และไม่รุนแรงต่อส่วนผสม mRNA ในวัคซีน โควิด-19 ไม่ควรรับวัคซีนชนิดนี้
  • ผู้ที่มีพบว่ามีอาการแพ้หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว ไม่ควรรับวัคซีนชนิดนี้เพิ่มเติม
  • ผู้ที่มีประวัติแพ้สารโพลีเอธิลีน ไกคอล (Polyethylene glycol: PEG) ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาและเครื่องสำอางบางชนิด ซึ่งมีอยู่ในวัคซีน moderna
  • ผู้ที่มีประวัติแพ้สารพอลิซอร์เบต (Pol ysorbate) ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาและเครื่องสำอางบางชนิด แม้จะไม่มีอยู่ในวัคซีนโควิดโมเดอร์นา แต่คุณสมบัติใกล้เคียงกับ PEG มาก จึงอาจเป็นอันตรายได้
  • หากไม่แน่ใจในชนิดของสารที่ตนเองแพ้ แต่ทราบว่าเคยมีประวัติแพ้วัคซีนชนิดใดมาก่อนในอดีต สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาว่าควรฉีดวัคซีนชนิดนี้หรือไม่

 

Q 12 : ผู้หญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตรอยู่ ฉีดวัคซีน "Moderna" ได้ไหม ?

A : ผู้หญิงให้นมบุตร

  • กลุ่มนี้ ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามปกติ และเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องงดให้นมลูก

ผู้หญิงตั้งครรภ์

  • สำหรับวัคซีนในกลุ่ม mRNA ได้แก่ Pizer และ Moderna มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้วัคซีนประเภทดังกล่าวในสตรีที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่

 

Q 13 : หากเคยติดเชื้อ โควิด-19 มาแล้ว สามารถฉีดวัคซีน "Moderna" ได้หรือไม่ ?

A : ผู้ที่เคยติดเชื้อ โควิด-19 มาแล้ว ถึงแม้จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ แต่เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของภูมิคุ้มกันดังกล่าว จึงสามารถติดเชื้อซ้ำได้อีก จึงมีคำแนะนำให้ผู้ที่เคยติดเชื้อ โควิด-19 เข้ารับการฉีดวัคซีนหลังหายจากอาการป่วยแล้ว โดยเว้นระยะหลังติดเชื้ออย่างน้อย 3 เดือน โดยอาจรับวัคซีนเพียง 1 เข็ม

Q 14 : วัคซีน moderna ปลอดภัยไหม ?

A : วัคซีน moderna ได้รับการตรวจสอบจากองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European medicines agency: EMA) และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ (SAGE) จากองค์การอนามัยโลกตั้งไว้ โดย EMA ได้ประเมินข้อมูลประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของวัคซีน moderna แล้ว จึงอนุมัติให้ใช้ได้ทั่วสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ยังคงแนะนำให้สังเกตอาการอย่างน้อย 15 นาทีหลังจากรับวัคซีนไปแล้ว สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้รุนแรงทันทีหลังรับวัคซีนเข็มแรก ไม่ควรรับวัคซีนเข็มต่อไป นอกจากนี้ในระยะยาวยังคงต้องมีการติดตามอาการผู้รับวัคซีนไปแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูว่ามีผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ อีกหรือไม่

Q 15 : จะเปิดให้จองวันฉีดได้เมื่อไร ?

A : กลางเดือนตุลาคม 2564

Q 16 : ขั้นตอนการจองวันฉีดทำอย่างไร?

A : จะมีการส่ง SMS เพื่อแจ้งรายละเอียด

 

Q 17 : หลังจองคิววันฉีดไปแล้ว เปลี่ยนชื่อคนฉีดได้ไหม ?

A : เปลี่ยนได้

Q 18 : วัคซีน "Moderna" ราคา 1,500 บาท รวมค่าประกันการแพ้วัคซีนหรือไม่ ?

A : วัคซีนที่นำเข้ามาโดยองค์การเภสัชกรรมมีประกันการแพ้วัคซีน โดยมีวงเงินประกันแบบจำกัดในการรักษาผู้ป่วยใน หรือกรณีมีความเสียหายทางสุขภาพเกิดขึ้นตาม ข้อตกลงกับบริษัทประกัน หากผู้ฉีดวัคซีนมีความประสงค์สามารถซื้อประกันการแพ้วัคซีนเพิ่มเติมได้จากบริษัทประกันภัยเอกชนที่มีบริการนี้

Q 19 : กรณีชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ 5 วันทำการ ผู้จองต้องการทราบว่าจะได้หลักฐานอะไรยืนยันจากทาง รพ. ?

A : สามารถเข้าไปดูได้ที่เมนู ตรวจสอบสถานะ จะมีใบสำคัญในการรับเงินให้

Q 20 : ขั้นตอนการชำระเงิน qr code ชำระเงินมีระยะเวลากำหนดไหมหลังจากการจองวัคซีน แล้วต้องชำระเงินภายในกี่ชั่วโมง ?

A : ภายใน 3 ชั่วโมง หลังการจองวัคซีน

 

Q 21 : การจองคิวฉีดวัคซีนต้องระบุให้ครบทุกเข็มทันทีเลยไหมบางคนยังฉีดไม่ได้ในตอนนี้เพราะเพิ่งฉีดตัวอื่นไป อยากเก็บไว้ฉีดต้องแจ้งจองเวลาฉีดชัดเจนทันทีเลยไหม ?

A : หลังได้รับยืนยันการจองวัคซีนแล้ว โรงพยาบาลจะแจ้งรายละเอียดในการจองวันและเวลาฉีดอีกครั้งในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2564 โดยการส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

Q 22 : ถ้าได้วัคซีนไม่ครบ คืนเงินไหม ?

A : โรงพยาบาลจะคืนเงินในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรวัคนได้ตามที่ท่านทำการจองไว้ กรณีที่มาฉีดไม่ครบตามจำนวน หรือไม่มาฉีดในระยะเวลาที่เปิดบริการไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

Q 23 : เมื่อฉีดเสร็จจะมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือไม่ ?

A : โรงพยาบาลสามารถออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนให้กับท่านได้ที่จุดรับบริการวัคซีน ผู้ฉีดต้องไปดำเนินการขอใบรับรอง Vaccine Passport สำหรับเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเอง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

logoline