เด่นโซเชียล

หมอเดว ชี้ "ไข่เน่า" ควรตอบแทนมากกว่ารังแกสังคม

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ชี้ กรณีศึกษาเรื่อง "ไข่เน่า" ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง และควรตอบแทนมากกว่าการรังแก ในพื้นที่สาธารณะ

22 ก.ย.64 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้โพสต์บนเพจ บันทึกหมอเดว กล่าวถึงประเด็นน้อง "ไข่เน่า" โดยข้อความทั้งหมดระบุว่า 

 

กรณีศึกษาเรื่องไข่เน่า ซึ่งยังเป็นวัยระดับเยาวชน การทำ sex creator นั้น ไม่เหมาะสมด้วยทั้งวุฒิภาวะ และจิตวิทยาพัฒนาการ ความเป็นเยาวชน (รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี)

 

 

 

#MyBodyMySpace แม้อาจจะไม่มีปัญหา เพราะเป็นพื้นที่ส่วนตัว แต่ เมื่อไรก็ตามกลายเป็น #MyBodybutOurSpace มันกลายเป็นพื้นที่สาธารณะไปแล้ว แม้จะพยายามทำเป็นพื้นที่ปิด แต่ผู้แสดงก็ไม่ควรเป็นเยาวชน ที่เป็น rating ฉ ที่มีความเสี่ยงมาก แบบนี้

 

 

ภาพเหล่านี้มันจะล่องลอยอยู่ในโลก Cyber ตลอดไป หากมีการหลุดเล็ดลอด นอกจากจะส่งผลกระทบต่อตนเอง ไปจนถึงอนาคตของตนเอง เวลาที่ตนเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วด้วยซ้ำ

ยังจะไม่สามารถตอบ ญาติพี่น้อง ลูกหลานตนเองได้ถึงเหตุจำเป็นที่ต้องทำแบบนี้

 

"พื้นที่สาธารณะ ควรคำนึงถึง การตอบแทนมากกว่าการรังแกสังคม"

 

บันทึกหมอเดว

 

22/9/64

 

ที่มา บันทึกหมอเดว

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง