เด่นโซเชียล

หมอดื้อ ชี้ ความเสี่ยง "กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ" จาก "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดผลวิจัย CDC ชี้ ความเสี่ยง "กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ" จากการฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา"

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว ระบุหัวข้อ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจาก ไฟเซอร์ / โมเดอร์นา โดยใจความทั้งหมดมีดังนี้ 

 

 

หัวใจอักเสบจากไฟเซอร์/โมเดอร์นา

หมอดื้อ

21/9/64

ในการรวบรวมจากCDC สหรัฐ ความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ภายในเจ็ดวันจาก ไฟเซอร์ โมเดอร์นา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

(23 มิถุนายน 2564)

ช่วงอายุ 12 ถึง 17 ปี

ผู้ชาย 62.75 ต่อ 1 ล้านโดส

ผู้หญิง 8.68 ต่อ 1 ล้าน โดส

ช่วงอายุ 18 ถึง 24

ผู้ชาย 50.49 ต่อ ผู้หญิง4.39

ช่วงอายุ 25 ถึง 29 ปี

ผู้ชาย 16.27 ต่อผู้หญิง 1.69

ช่วงอายุ 30 ถึง 39 ปี

7.34 ต่อ 1.18

ช่วงอายุ 40 ถึง 49 ปี

3.96 ต่อ 1.81

ช่วงอายุ 50 ถึง 64 ปี

1.11 ต่อ 0.96

อายุ 65 ปีขึ้นไป

0.61 ต่อ 0.46

CDC สรุปในวันที่ 8 กันยายน 2564

มักเกิดในผู้ชายอายุไม่มาก

มักเกิดตามหลังเข็มที่สอง

เกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังได้รับวัคซีน

ตอบสนองต่อการรักษาดีแต่ต้องปรึกษาหมอหัวใจในเรื่องการออกกำลังและการเล่นกีฬาหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว

 

อนึ่ง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายใน 42 วันหลังจากที่ได้รับวัคซีนไม่ปรากฏในรายงานวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน อีสุกอีใสโปลิโอหรือไข้เหลือง (vaccine safety data link) มีรายงานสองสามรายในวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ความเชื่อมโยงไม่ชัดเจน

 

 

ที่มา ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ