เด่นโซเชียล

สมาชิก "กอช." เงื่อนไข รับเงินออมคืน ระบุผู้รับผลประโยชน์รับเงินเร็วขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การรับเงินคืนของสมาชิก กอช. ครบ 60 ปี หรือ เสียชีวิต จ่ายเงินก้อนในครั้งเดียว แจง ระบุผู้รับผลประโยชน์ด้รับเงินเร็วขึ้น

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. แจงการรับเงินคืนของสมาชิก ครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ กองทุนจะจ่ายเงินบำนาญเป็นรายเดือน หรืออีกในกรณีสมาชิกเสียชีวิต ก่อนหรือหลังอายุ 60 ปี กอช. จ่ายคืนให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนในครั้งเดียว ทั้งนี้ผู้สมัครสมาชิกควรระบุ ผู้รับผลประโยชน์ เพื่อช่วยให้ได้รับเงินคืนเร็วขึ้น 
ลดระยะเวลาในการสืบหาทายาทตามกฎหมาย 
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า  ผู้สมัครสมาชิก กอช. ควรระบุผู้รับผลประโยชน์ในการสมัครในครั้งแรก สมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยระบุรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ หรือประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ สามารถติดต่อดำเนินการได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. กรุงไทย ออมสิน ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ

สำหรับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกองทุนการออมภาคสมัครใจ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบ อายุ 15 – 60 ปี ออมเริ่มต้นเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมได้รับเงินสมทบจากรัฐตามช่วงอายุ สูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี เมื่อสมาชิกออมเงินใกล้ครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์

กอช. จะมีจดหมายแจ้งล่วงหน้าไปยังที่อยู่ เพื่อให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ช่องทางในการรับเงินคืนผ่านช่องทางธนาคารหรือ  ไปรษณีย์ธนาณัติ  ทั้งนี้เงินบำนาญที่สมาชิกจะได้รับทั้งหมดเมื่ออายุครบ 60 ปี จากเงินออมสะสม และผลตอบแทนการลงทุน 
จ่ายคืนเป็นรายเดือนให้กับสมาชิก 


 

กรณีสมาชิกเสียชีวิต ในระหว่างการออมหรือหลังอายุ 60 ปี ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินออมทุกส่วนของสมาชิกคืนทั้งหมด  เมื่อ กอช. ได้รับเอกสารขอรับเงินคืน และใบมรณบัตร ช่องทางที่ขอรับเงิน โดยจ่ายคืนให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนในครั้งเดียว

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกด้วยตนเองได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th และสายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด