เด่นโซเชียล

ไม่ยอม "ตรวจโควิด" ATK แจกแล้วกว่า 1.4 แสนชุดแต่ใช้เพียง 7% เช็ควิธีขอรับฟรี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สปสช. ขอความร่วมมือ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับ ATK แล้ว "ตรวจโควิด" ทันที เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาและลดการแพร่ระบาด เช็ควิธีขอรับฟรีที่นี่

ภายหลัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจกชุดตรวจ ATK ฟรี กระจาย 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา (สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ) "ตรวจโควิด" ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันควบคุมโรค รู้เร็ว รักษาเร็ว ลดการระบาด โควิด-19 แจกคนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน ดีเดย์ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ล่าสุด (20 กันยายน 2564) ปรากฏว่า มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับ ATK ไปแล้วกว่า 1.4 แสนชุด แต่ตรวจเพียง 7% สปสช. จึงขอความร่วมมือ เมื่อรับ ATK แล้ว ให้ตรวจโควิดทันที เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาและลดการแพร่ระบาด

 

ATK, ตรวจโควิด, สปสช.

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

การแจกชุด "ตรวจโควิด" ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 2 รูปแบบ ดังนี้

 • รูปแบบที่ 1 แจก ATK ณ ชุมชนแออัดและตลาด รวมถึง ขนส่งสาธารณะ ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา ครู อาจารย์

ผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนด หรือ อสม., อสส. ลงทะเบียนรับ ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) กรณีอยู่ในพื้นที่ กทม. ส่วนต่างจังหวัด ผู้นำชุมชนลงทะเบียนรับ ATK กับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น รพ.สต. หรือ รพ.ใกล้ชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 

 1. ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)
 2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)
 3. ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด
 4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

 

 

ขั้นตอน 

 1. ผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนดฯ แจก ATK ให้กลุ่มเป้าหมายคนละ 2 ชุด 
 2. ประชาชนที่ได้รับแจก ยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน ทางผู้ประสานงานฯ จะยืนยันตัวตนให้ 
 3. กลับไปตรวจโควิดด้วยตนเองที่บ้าน
 4. แจ้งผลตรวจให้ผู้ประสานงานฯ รับทราบ หากผลเป็นลบ แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน โควิด-19 และตรวจซ้ำอีกครั้งห่างกันครั้งละ 5 วัน
 5. หากผลเป็นบวก (ติดเชื้อ โควิด-19) ผู้ประสานงานจะลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน ผู้ติดเชื้อจะได้รับการจับคู่กับหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อดูแลรักษาที่บ้านตามมาตรฐาน กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป
 6. กรณีมีอาการ แพทย์พิจารณาสั่งจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ติดเชื้อ ผู้ประสานงานฯ นำไปส่งให้ผู้ติดเชื้อในชุมชน

 

 • รูปแบบที่ 2 แจกที่หน่วยบริการ (รพ. รพ.สต. รวมถึง คลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ) ในพื้นที่สีแดง

ขั้นตอน

 • ประชาชนที่ต้องการได้รับแจกชุด "ตรวจโควิด" ต้องกรอกแบบคัดกรองในแอปฯ เป๋าตัง โดยเข้าไปที่เมนู รับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี
 • ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด-19 ตอบคำถาม 3 ข้อ

 

 1. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว
 2. มีประวัติพักอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
 3. มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือเดินทางร่วมยานพาหนะกับผู้ติดเชื้อโควิด

 

 • หากผลประเมินพบว่า คุณสามารถรับชุดตรวจ โควิด-19 ได้ ให้คลิกที่เมนู หน่วยบริการใกล้ฉัน เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับชุดตรวจ โทรประสานเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK ให้จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง กรณีผลเป็นลบ ตรวจซ้ำอีกครั้งห่างกันครั้งละ 5 วัน 
 • ก่อนรับชุดตรวจ ATK ต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่หน่วยบริการส่งให้ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เมนู สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ 
 • ตรวจโควิดด้วยตนเองที่บ้าน พร้อมบันทึกผลตรวจผ่านแอปฯ เป๋าตัง เลือกเมนูบันทึกผลตรวจ หากผลเป็นบวก เลือกเมนูลงทะเบียนเข้ารับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไป กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป

 

 1. กรณีไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน สามารถไปขอรับได้ที่ รพ., รพ.สต. ทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้ 
 2. กรณีไปขอรับที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ที่มีมือถือสมาร์ทโฟนเท่านั้น

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ