เด่นโซเชียล

"ผู้ประกันตนม.40" กลุ่มตกค้าง "เงินเยียวยา" เข้าวันนี้ ตรวจสอบสิทธิที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประกันสังคม พร้อมจ่าย "เงินเยียวยา" "ผู้ประกันตนม.40" ใน 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จ่ายทบรอบเดียว 10,000 บาท

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตน ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 356,328 คน โดยผู้ประกันตนม 40 ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ จะได้รับเยียวยา รวม 2 รอบ คนละ 10,000 บาท ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ผ่านการโอนจ่ายเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไว้ 

อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา แต่ได้ไม่รับเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th พร้อมกรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม โดยยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยัง สปส.ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ