เด่นโซเชียล

เหลือเวลาอีก 103 วัน นับถอยหลัง "ฉีดวัคซีน" "100 ล้านโดส"

ไทยเหลือเวลาอีก 103 วันกับเป้าหมาย "ฉีดวัคซีน" "100 ล้านโดส" ภายในสิ้น ฉีดไปแล้ว 44.4 ล้านโดส ขาดอีก 55.5 ล้านโดส

เหลือเวลาอีก  103  วัน กับการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ครบ 100  ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สำหรับประเทศไทยเริ่มต้นฉีดวันแรกในวันที่ 7  มิถุนายน 2564  โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศให้วันดังกล่าว ถือว่าเป็นการเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกพร้อมกันทั่วประเทศ โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 18กันยายน 2564  ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

ฉีดไปแล้ว  44,485,657 โดส เพิ่มขึ้นกว่า 596,230 โดส

  • ฉีดเข็มที่ 1 สะสม  28,893,133 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 2 สะสม  14,971,317 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 3 สะสม  621,207 โดส

 

โดยจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 55,514,343 โดส จึงจะครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564  ภายในระยะเวลาที่เหลืออีก 103  วัน  เท่ากับว่าจะต้องระดมฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ 538,974 โดส/วัน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบ 100 ล้านโดส ตามที่ ศบค. ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ แต่ทั้งนี้การจะฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้หรือไม่นั้นอาจจะต้องพิจารณาจากการจัดส่ง และการจัดซื้อวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยว่ามีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ตามระยะที่กำหนดไว้หรือไม่ หากสามารถทำได้ตามกำหนดเชื่อว่าจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดในประเทศไทยแน่นอน

เหลือเวลาอีก 103 วัน นับถอยหลัง \"ฉีดวัคซีน\" \"100 ล้านโดส\"

ข่าวยอดนิยม