เด่นโซเชียล

ปภ. รายงานล่าสุด "น้ำท่วม - น้ำล้นตลิ่ง" ชัยภูมิ-โคราช ยังอ่วมท่วมหลายอำเภอ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. รายงานสถานการณ์ "น้ำท่วม - น้ำล้นตลิ่ง" ล่าสุดวันนี้ ขณะที่ ชัยภูมิ-โคราช ยังอ่วม น้ำท่วมหลายอำเภอ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "ปภ." รายงานสถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 18 กันยายน 2564 เมื่อ 09.00 น. พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง และพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย (อ.เมืองฯ) นครราชสีมา (อ.โชคชัย พิมาย) ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ) และขอนแก่น (อ.ชุมแพ) 

 

ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา (อ.เสนา ผักไห่ บางบาล) และปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี) 


พื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง 

 

ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลําปาง จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน จ.ตาก และจ.นครสวรรค์

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี จ.อํานาจเจริญ จ.ยโสธร และจ.ร้อยเอ็ด

 

ภาคกลาง จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตราด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ระนอง จ.ตรัง และจ.สตูล 

 

 

สำหรับในช่วงวันที่ 16 - 18 ก.ย. 2564 ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง, ตาก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, พิจิตร, ชัยภูมิ, เลย, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, จันทบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวม 37 อำเภอ 101 ตำบล 437 หมู่บ้าน 3 เขตเทศบาล มีประชาชนได้รับผลกระทบ 11,007 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลง ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป 

 

ล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด และยังคงมี "น้ำท่วม" 5 จังหวัด ดังนี้ 

 

-พิจิตร ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม อำเภอโพทะเล อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอสากเหล็ก และอำเภอบึงนาราง 

-ชัยภูมิ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอจัตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอเนินสง่า และอำเภอบ้านเขว้า รวม 8 ตำบล 

-นครราชสีมา น้ำล้นอ่างเก็บน้ำจากฝนตกหนักเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนสูง และอำเภอโชคชัย รวม 8 ตำบล 

-ปราจีนบุรี น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอเมืองปราจีนบุรี รวม 11 ตำบล ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในอำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอกบินทร์บุรี 

-พระนครศรีอยุธยา น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา และอำเภอบางบาล รวม 7 ตำบล 

 

ภาพรวมสถานการณ์ทั้ง 5 จังหวัด ระดับน้ำลดลง ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 

สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784 โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ปภ. รายงานล่าสุด \"น้ำท่วม - น้ำล้นตลิ่ง\"  ชัยภูมิ-โคราช ยังอ่วมท่วมหลายอำเภอ