เด่นโซเชียล

เช็คเงื่อนไขลงทะเบียน "เราเที่ยวด้วยกันเฟส3" ได้ส่วนลดค่าอะไรบ้างเช็คเลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตสิทธิที่พัก-ตั๋วเครื่องบินโครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส3" www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เหลือสิทธิให้จองรวม 7 ล้านสิทธิ ประชาชนเช็คเงื่อนไขลงทะเบียนที่นี่

อัปเดตความคืบหน้าโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3 - ทัวร์เที่ยวไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ ครม. เห็นชอบโครงการในวันที่ 21 กันยายน 2564 นี้ และคาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 24 กันยายน 2564  โดยล่าสุดในเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com โพสต์ เตรียมพบกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสใหม่เร็ว ๆ นี้ 
สำหรับสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันล่าสุดพบว่า จำนวนสิทธิที่พักเหลือ 5,000,000 สิทธิ จำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบินเหลือ 2,000,000 สิทธิ 

เราเที่ยวด้วยกันเฟส3

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

  • ประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ 
     

 

เราเที่ยวด้วยกันเฟส3

โดยสิทธิที่จะได้รับนั้นแบ่งเป็น 2 สิทธิ คือ

  • รับสิทธิส่วนลดค่าห้องพัก

รับสิทธิส่วนลดค่าอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว
จองห้องพักได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ
1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
หมายเหตุ เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

  • รับสิทธิตั๋วเครื่องบิน 

รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย สำหรับผู้ที่ออกตั๋วเครื่องบิน และเดินทางตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
จะต้อง Check out จากห้องพักแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองและร่วมโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ