เด่นโซเชียล

เตรียมวัคซีน "ไฟเซอร์" ล็อตแรกให้นักเรียน 4.8 ล้านโดสดีเดย์ 4 ต.ค. นี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศบค.ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" 4.8 ล้านโดสของล็อตแรกที่สั่งซื้อให้เด็ก ๆ กำหนดไทม์ไลน์ชัดเจนก่อนฉีดวัคซีนให้นักเรียนทั่วประเทศ 4 ต.ค.นี้

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีแนวทางในการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12-17 ปีขึ้น ทั่วประเทศ โดยวัคซีนที่จะฉีดให้แก่นักเรียนจะเป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทั้ง 2 เข็ม ซึ่งมีการจัดสรรไว้สำหรับฉีดในเดือน ต.ค. นี้ จำนวน 4.8 ล้านโดส จำนวนดังกล่าวอยู่ในจำนวนวัคซีนไฟเซอร์ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อทั้งหมด 20 ล้านโดส ซึ่งจะเริ่มทยอยเข้าไทยในไตรมาสที่ 4  โดยวัคซีนไฟเซอร์ 4.8 ล้านโดสจะเป็นวัคซีนล็อตแรกที่ไทยจัดซื้อเอง และจะฉีดให้นักเรียนจำนวน 4.5 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นนักเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ ดังนี้

-โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชน

-สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

-โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-โรงเรียนปริยัติธรรม กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพุทะศาสนาแห่งชาติ

-สถาบันศึกษาปอเนาะ

-สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีนักเรียนวัยเดียวกันกำลังศึกษาอยู่ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร กระทรวงกลาโหม โรงเรียนคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงเรียนในสังกัด อปทจะถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในล็อตแรก

สำหรับไทม์ไลน์การเตรียมพร้อมและฉีดวัคซีนให้นักเรียนนั้นมีการจัดลำดับดังนี้

10-17 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน

17 - 22 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลผู้ปกครอง

2-24 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์

25 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะรับไฟเซอร์ส่ง ศธจ.

28-30 ก.ย. 64 ศธจ. วางแผนและกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน

1 ต.ค. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา รับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่

4 ต.ค. 64 เริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

ทั้งนี้การฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนนั้นจะเป็นไปตามความสมัครของผู้ปกครองเท่านั้น เนื่องจากขณะนี้หลายฝ่ายมีความกังวลถึงความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเด็กเอง ซึ่งทาง ศบค. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มแรกให้แก่เด็กนักเรียนในวันที่ 4 ต.ค. นี้

 

เตรียมวัคซีน \"ไฟเซอร์\" ล็อตแรกให้นักเรียน 4.8 ล้านโดสดีเดย์ 4 ต.ค. นี้

logoline