เด่นโซเชียล

สมัคร "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เกณฑ์ใหม่ ปรับเพิ่ม ต้องจนจริง เช็คเงื่อนไข

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ กระทรวงการคลัง ปรับเกณฑ์เพิ่ม ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน เช็คคุณสมบัติ และ วิธีลงทะเบียน ที่นี่

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผู้เข้าเงื่อนไขเตรียมตัวให้พร้อม หลังกระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียน สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการฯ อยู่แล้ว จะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่ เพื่อรับสิทธิได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีการปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริง และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ จากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึง จะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่าง ๆ

 


กลุ่มเป้าหมายที่เปิดให้ลงทะเบียน

 

 1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมากกว่า 2 ล้านราย รวมทั้ง กลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน 
 2. ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม มีจำนวน 13.65 ล้านราย ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ กระทรวงการคลัง จะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง
   

 

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (เกณฑ์ใหม่อิงรายได้ครัวเรือน)
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
 • รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา
 • ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 

 • เลือกธนาคารที่สะดวกได้ที่ ธ.ก.ส., ออมสิน ,กรุงไทย 
 • แสดงบัตรประชาชน
 • กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
 • เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

 

ส่วนระยะเวลาการเปิดลงทะเบียน จะดูความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดการรวมกลุ่มในช่วงการลงทะเบียน และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค


หมายเหตุ ขณะนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียน รอกำหนดการเปิดลงทะเบียนจากกระทรวงการคลัง ซึ่งจะประกาศในเร็ว ๆ นี้

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ