เด่นโซเชียล

"ธนบัตรชำรุด" อย่าทิ้ง เช็กเงื่อนไข แบบไหน แลกเปลี่ยนได้เต็มราคา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กเงื่อนไข "ธนบัตรชำรุด" ธนาคารแห่งประเทศไทย รูปแบบไหน สามารถนำมาแลกเปลี่ยนได้ทันที และ แบบไหนต้องเขียนคำร้อง

ธนบัตรชำรุด แลกได้ที่ไหน มีเงื่อนไขอย่างไร ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณี ธนบัตรชำรุด รูปแบบไหนถือว่าไม่เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเงิน ตราพุทธศักราช 2501 มาตรา 18 จำ​แนกไว้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

 

                     "ธนบัตรชำรุด" อย่าทิ้ง เช็กเงื่อนไข แบบไหน แลกเปลี่ยนได้เต็มราคา         

 

1. ธนบัตรครึ่งฉบับ คือ ธนบัตรที่ถูกแยกตรงกลาง หรือใกล้กับกลางเป็นสองส่วนตามยืนเท่านั้น 

 • หลักเกณฑ์การรับแลก - ให้รับแลกเปลี่ยนแต่ละครึ่งฉบับ ได้ครึ่งราคาของราคาเต็มของธนบัตรนั้น โดยต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด

 

              "ธนบัตรชำรุด" อย่าทิ้ง เช็กเงื่อนไข แบบไหน แลกเปลี่ยนได้เต็มราคา  

 

2. ธนบัตรต่อท่อนผิด คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนของธนบัตรฉบับอื่นมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกัน  

 • หลักเกณฑ์การรับแลก - ถ้าไม่เกินสองท่อน แต่ละท่อนเป็นธนบัตร แบบและชนิดราคาเดียวกัน ให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น ในกรณีที่ธนบัตรชำรุดขาดออกจากกัน มากกว่าสองท่อน จะต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด 

 

                  "ธนบัตรชำรุด" อย่าทิ้ง เช็กเงื่อนไข แบบไหน แลกเปลี่ยนได้เต็มราคา

 

3. ธนบัตรขาดวิ่น คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป 

 • หลักเกณฑ์การรับแลก - ​หากส่วนที่เหลืออยู่มากกว่าครึ่งฉบับ และสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า เป็นธนบัตรรัฐบาล และมีสภาพที่จะไม่เสียหายจากจัดส่งให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

"ธนบัตรชำรุด" อย่าทิ้ง เช็กเงื่อนไข แบบไหน แลกเปลี่ยนได้เต็มราคา   "ธนบัตรชำรุด" อย่าทิ้ง เช็กเงื่อนไข แบบไหน แลกเปลี่ยนได้เต็มราคา

 

4. ธนบัตรลบเลือน คือ ธนบัตรที่มีเหตุทำให้อ่านข้อความ หรือตัวเลขไม่ได้ความ 

 • หลักเกณฑ์การรับแลก - หากการลบเลือนนั้น ไม่ถึงกับทำให้ไม่รู้ได้ว่าเป็นธนบัตรแท้จริง โดยให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น ซึ่งในกรณีนี้ จะต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการพิสูจน์ว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล

สถานที่ติดต่อขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด

 • ธนาคารออมสินทั่วประเทศ (ให้บริการในเวลาทำการทุกวัน)
 • ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ (ให้บริการเฉพาะวันพุธ ยกเว้นสาขาย่อยและสาขาในห้างสรรพสินค้า)

 

"ธนบัตรชำรุด" อย่าทิ้ง เช็กเงื่อนไข แบบไหน แลกเปลี่ยนได้เต็มราคา

 

ขั้นตอนการขอแลกเปลี่ยน

1.กรณีแลกเปลี่ยนได้ทันที ได้แก่ ธนบัตรชำรุดมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ส่วน และสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า เป็นธนบัตรรัฐบาล สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มตามราคาหน้าธนบัตร​

 

 2. กรณีต้องเขียนคำร้อง 

 • ​ธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด ธนบัตรขาดจนแยกจากกันมากกว่า 2 ส่วน ธนบัตรขาดวิ่นที่มีเนื้อน้อยกว่า 3 ใน 5 ส่วน หรือธนบัตรที่ต้องการการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ
 • ผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยนตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบธนบัตรชำรุด และสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) ​ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อนำส่งให้ ธปท. พิจารณาค่าแลกเปลี่ยน
 • ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณา และโอนเงินค่าแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในคำร้อง

 

สำหรับธนบัตรชำ​รุดที่ถูกไฟไหม้เกรียม ถูกสัตว์ หรือแมลงกัดแทะ หรือเปี่อยติดกันเป็นปึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ผู้ขอแลกต้องดำเนินการ ดังนี้ 

 

 1. นำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร และเขียนคำร้องไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) กรณีธนบัตรชำ​รุดที่เกิดจากไฟไหม้เกรียม ต้องแนบใบแจ้งความการเกิดเพลิงไหม้ด้วย 
 2. นำธนบัตร และใบคำร้องมาติดต่อขอแลกด้วยตนเอง ที่สายออกบัตรธนาคาร หรือศูนย์จัดการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

การขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด ไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น​ 


 

 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ