เด่นโซเชียล

"กรมควบคุมโรค" เสนอ สปสช. ขยายสิทธิประโยชน์ การคัดกรอง-บำบัด "ผู้สูบบุหรี่"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมควบคุมโรค เสนอ สปสช. ขยายชุดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ-ป้องกันโรคแก่ประชาชน การคัดกรอง "สูบบุหรี่" ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 64 ว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เตรียมเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชุดสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน ตามโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ UCBP  ประจำปี 2565 โดยเบื้องต้นมี 3 ข้อเสนอ หลัก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

ทั้งนี้ ประกอบด้วย

 

1. ขยายการคัดกรองซิฟิลิส มุ่งเน้นไปที่เยาวชน วัยรุ่น ผู้ต้องขัง และประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

 

2. ขยายการคัดกรองเบาหวาน มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

 

3. การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน ซึ่งทำงานแบบบูรณาการร่วมกับกรมอนามัย เช่น ประเด็นพลัดตกหกล้ม เป็นต้น

นพ.โอภาส กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการคัดกรองหาโรคไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มเสี่ยงจากสาเหตุการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ขณะนี้เข้าสู่กระบวนการตามโครงการ UCBP แล้ว อยู่ระหว่างเสนอโครงร่างวิจัยขอทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพื่อหาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

 

สำหรับการดูแลรักษาไวรัสตับอักเสบซีนั้น เข้าสู่กระบวนการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา แต่อยู่ระหว่างปรับปรุง แนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการการตรวจคัดกรองและการรักษาโรค อีกทั้งยังมีเรื่องการขยายการคัดกรองหาโรคไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ขณะนี้ได้รับสิทธิคัดกรองแล้ว

 

นพ.โอภาส กล่าวต่อไปว่า ทางกรมควบคุมโรคเตรียมจัดทำข้อเสนอการให้วัคซีนต่อไป ส่วนการคัดกรองหาโรคไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นกลุ่มเสี่ยง วัยทำงานที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 คือ อายุระหว่าง 30-39 ปี ขณะนี้ยังไม่ได้รับสิทธิคัดกรอง โดยอนุกรรมการพัฒนาบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และโรคติดต่อเรื้อรังอื่นๆ มอบหมายให้กรมควบคุมโรค จัดทำข้อเสนอเพิ่มเติม

 

“เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2564 โดยเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและหรือเทคโนโลยีสุขภาพ ปี 2565 ในส่วนการขยายชุดสิทธิประโยชน์ เรื่องการคัดกรองการสูบบุหรี่ของผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และการบำบัดรักษาผู้สูบบุหรี่ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกรม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนจัดส่งไปยังกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 20 ก.ย. นี้”

นพ.โอภาสกล่าว


 

 

ที่มา กรมควบคุมโรค

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ