เด่นโซเชียล

"รฟม." เร่งแก้น้ำท่วมตามแนวก่อ"สร้างรถไฟฟ้า" รับมือ "ฝนตกหนัก"

"รฟม." เร่งแก้ไขจุดน้ำท่วมน้ำรอการระบายตามแนวรถ "ก่อสร้างรถไฟฟ้า" สายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง บนถนนศรีนครินทร์

เนื่องจากในระยะนี้ทุกภูมิภาค และกรุงเทพมานคร มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่าน ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย โดยเฉพาะในจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำ จุดก่อสร้างรถไฟฟ้า

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความกังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณจุดก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นเขตรอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บนถนนศรีนครินทร์ ช่วงแยกศิครินทร์ (ลาซาล) ถึง แยกศรีเทพา ในแนวสายทางการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วน โดยให้บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง ก่อสร้างงานโยธา ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก 12 เครื่อง ได้แก่ เครื่องสูบน้ำขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง และขนาด 8 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำบนถนนศรีนครินทร์ ออกสู่คลองบางนา และคลองสำโรง

ทั้งนี้ รฟม. ได้เน้นย้ำให้ที่ปรึกษาโครงการฯ กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างงานโยธา ดำเนินการขุดลอกลำรางและท่อระบายน้ำ ตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ เป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อป้องกันมิให้มีเศษวัสดุอุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ข่าวยอดนิยม