เด่นโซเชียล

แจก "ATK" วันแรก ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่าลืมกดรับสิทธิ์ผ่านแอป "เป๋าตัง"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วันนี้เริ่มแจก "ATK" ฟรี 8.5 ล้านชิ้นผ่าน "แอปเป๋าตัง" ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่าลืมเข้าไปกดรับสิทธิ์ได้ฟรีคนละ 2 ชุด

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเริ่มแจกชุดตรวจ ATK ฟรี กระจาย 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ  เพื่อให้ประชาชนตรวจโควิดด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยป้องกันควบคุมโรค รู้เร็ว รักษาเร็ว ลดการระบาดโควิด-19 โดยจะแจกคนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 16 ก.ย.2564 เป็นวันแรก ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถลงทะเบียนรับชุด ATK ผ่านแอปเป๋าตัง 

 

โดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนขอรับชุดตรวจ ATK ได้นั้นมี ดังนี้

  1. ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)
  2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)
  3. ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด
  4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน 
  5. เป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่สีแดง 
  6. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว
  7. มีประวัติพักอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  8. มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือเดินทางร่วมยานพาหนะกับผู้ติดเชื้อโควิด
     

ช่องทางการติดต่อขอรับชุดตรวจมี 2 แบบ 
 

แบบที่ 1 แจกชุดตรวจ ATK ณ ชุมชนแออัด โดยประชาชนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนให้ผู้ประสานงานเป็นผู้ยืนยันตัวตนให้ หากผลเป็นบวก(ติดเชื้อโควิด-19) ผู้ประสานงานจะลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน 

 

แบบที่ 2 แจกที่หน่วยบริการ (รพ. รพ.สต. ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)  คลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยประชาชนจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง จากนั้นทำแบบประเมินความเสี่ยงทั้งหมด 3 ข้อ ก่อนรับชุดตรวจ ATK ต้องสแกนคิวอาร์โค็ดยืนยันตัวตนก่อน หากผลเป็นบวกต้องรายงานผ่านแอปเป๋าตังอีกครั้ง โดยเลือกเมนูลงทะเบียนเข้ารับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไป 
 
กรณีไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน สามารถไปขอรับได้ที่ รพ., รพ.สต., ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้ 
กรณีไปขอรับที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ที่มีมือถือสมาร์ทโฟนเท่านั้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

logoline