เด่นโซเชียล

"กรมทะเล" จัดอบรมการกู้ชีพฉุกเฉิน ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจ "AED"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมทะเล" จัดอบรม การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน-การกู้ชีพเบื้องต้น ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ "AED"

วันที่ 6 กันยายน 4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง "ทช." ได้จัดอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพเบื้องต้นด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมลำแผน ชั้น 9 ไปยังหน่วยในสังกัดกรม ทช. ทั้ง 20 แห่ง โดยมี นายปานศักดิ์ ซินพรมราช ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ุ กิจไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยและประสานราชการ ในฐานะคณะกรรมโครงการฯ เข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 


     สำหรับการจัดอบรมโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. ที่มีภารกิจด้านการลาดตะเวนทางทะเลและป่าชายเลน รวมทั้งงานสำรวจวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีความรู้และมีทักษะในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ประชาชนทั่วไป หรือนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากเกิดอุบัติเหตุหรือสาธารณภัยต่างๆ

 

 

"กรมทะเล" จัดอบรมการกู้ชีพฉุกเฉิน ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจ "AED"

ซึ่งภายหลังจากการอบรมแล้วเสร็จ "กรม ทช." จะดำเนินการส่งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าและอัตโนมัติ จำนวน 20 เครื่อง ไปยังหน่วยงานในสังกัดกรม ทช. และประจำบนเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 804 และ 805 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอย่างทันท่วงที

 

 

ที่มา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ