เด่นโซเชียล

ศบค "ผ่อนมาตรการ" ขยายเวลาเดินรถสาธารณะทุกประเภท พื้นที่สีแดง ถึง 22.00 น.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศบค "ผ่อนมาตรการ" ขยายเวลาเดินรถสาธารณะทุกประเภท เขตควบคุมสูงสุด ถึง 22.00 น. เริ่มตั้งแต่วันนี้-14 ก.ย.64 ย้ำ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีข้อกำหนดออกตามความใมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ผ่อนคลายการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่ง และที่ยืน รวมทั้ง จัดให้มีการเว้นระยะห่าง และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งต้องหยุดการให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน (จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564) เพื่อให้มีบริการขนส่งสาธารณะเพียงพอ รองรับประชาชนในการเดินทางกลับที่พักหรือเคหะสถานภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ล่าสุด เมื่อวานนี้ (2 กันยายน 2564) ศบค.ได้พิจารณาขยายระยะเวลา ให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง ผู้ขับรถยนต์สาธารณะ และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด บริการรับส่งประชาชนเดินทางกลับที่พัก หรือเคหะสถาน ให้เพียงพอกับความต้องการใช้บริการของประชาชน ให้สอดคล้องกับมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถาน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรถสาธารณะดังกล่าว สามารถให้บริการเดินรถได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. ส่วนในการเดินทางกลับที่พัก หรือเคหะสถานของผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร ผู้บริการ หรือพนักงานของผู้ให้บริการรถสาธารณะ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บริการประชาชน ให้แสดงหลักฐานประจำตัว เช่น ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ บัตรประจำตัวพนักงาน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 

 

ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก จึงกำชับผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับให้พิจารณาจัดการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอต่อความจำเป็น และตามเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางของประชาชน

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ในขณะนี้ การให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ยังต้องดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด 
เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารและผู้ขับรถ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ในระหว่างการเดินทางต้องมีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ รถตู้โดยสารปรับอากาศ และเปิดประตูหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศภายในรถ และทำความสะอาดภายในตัวรถ และพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 

 

ศบค \"ผ่อนมาตรการ\" ขยายเวลาเดินรถสาธารณะทุกประเภท พื้นที่สีแดง ถึง 22.00 น.

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ