เด่นโซเชียล

ยังไม่จบ อภ.ย้ำ "ATK" 8.5 ล้านชุด ยื่นซองโดยบริษัทเวิลด์ เมดิคอล ฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

GPOย้ำหนัก ผู้ยื่นซองราคา ATK 8.5 ล้านชุด คือ บริษัทเวิลด์ เมดิคอล ฯ โดยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ออสท์แลนด์ ฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ตามที่มีการเสนอข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ว่า การที่ องค์การเภสัชกรรม เซ็นสัญญาชื้อ ATK กับ บริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด แทนบริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด นั้น อาจผิดกฎหมาย

ยังไม่จบ อภ.ย้ำ \"ATK\" 8.5 ล้านชุด ยื่นซองโดยบริษัทเวิลด์ เมดิคอล ฯ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"อภ."แจง บ.เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ เป็นตัวแทนจำหน่าย "ATK"  8.5 ล้านชุด

อภ.เตรียมลงนามสัญญาซื้อ "ATK "8.5 ล้านชุด 30 ส.ค.นี้

อภ.เตรียมลงนามสัญญาซื้อ "ATK "8.5 ล้านชุด 30 ส.ค.นี้

ยังไม่จบ อภ.ย้ำ \"ATK\" 8.5 ล้านชุด ยื่นซองโดยบริษัทเวิลด์ เมดิคอล ฯ

นางศิรินุช  ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ขอชี้แจง ย้ำว่า ในวันที่ 10 สิงหาคม  ที่ผ่านมา องค์การฯได้จัดให้มีการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ( สปสช.) โดยบริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ยื่นซองราคาชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ “SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยบริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ผู้ได้รับใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใบจดทะเบียนที่ กท สน. 8/2564 ให้เป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (ชุดตรวจ ATK)  และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงได้ยื่นซองเสนอราคาในนามของ บริษัท เวิลด์ เมดิคอลฯ  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด 

ยังไม่จบ อภ.ย้ำ \"ATK\" 8.5 ล้านชุด ยื่นซองโดยบริษัทเวิลด์ เมดิคอล ฯ

ดังนั้นองค์การฯจึงได้ทำการลงนามสัญญาจัดซื้อ ATK กับบริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถจัดหาชุดตรวจ ATK และกระจายสู่ประชาชนให้เร็วที่สุด

logoline