เด่นโซเชียล

"เจอจ่ายจบ" กรมธรรม์ โควิด-19 ต้องตรวจโดยวิธี RT-PCR ราชกิจจานุเบกษาประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา คำสั่งนายทะเบียน การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19 สำหรับบริษัทประกันชีวิต "เจอจ่ายจบ" โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายทะเบียน ที่ 45/2564 เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19 (COVID-19) "เจอจ่ายจบ" สำหรับบริษัทประกันชีวิต กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ) ให้บริษัทใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ) ความว่า

 

 

\"เจอจ่ายจบ\" กรมธรรม์ โควิด-19 ต้องตรวจโดยวิธี RT-PCR ราชกิจจานุเบกษาประกาศ

 

\"เจอจ่ายจบ\" กรมธรรม์ โควิด-19 ต้องตรวจโดยวิธี RT-PCR ราชกิจจานุเบกษาประกาศ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม