เด่นโซเชียล

สธ. ยัน ธ.ค.นี้ ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 และ 3 ให้ได้ 70 %

สธ. ยัน ธ.ค.นี้ ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 และ 3 ให้ได้ 70 %
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กระทรวงสาธารณสุข" เผยแนวโน้มผู้สูงอายุป่วยโควิดรุนแรงและเสียชีวิตลดลง หลังฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมมากขึ้นแสดงถึงประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 ในการลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต ตั้งเป้าหมายเร่งฉีดกลุ่มเสี่ยง 608 ครบ 2 เข็มให้ได้ 70% ภายในธันวาคมนี้

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวในการแถลงข่าวประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 ในการลดป่วยรุนแรงและเสียชีวิตว่า แผนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่กันยายน-ธันวาคม 2564 
จะมีวัคซีนซิโนแวค 12 ล้านโดส ในเดือนกันยายน-ตุลาคม เพื่อฉีดเป็นเข็ม 1 ในสูตรวัคซีนไขว้ ส่วนแอสตร้าเซนเนก้า จะส่งมอบให้ครบ 61 ล้านโดสในปีนี้ โดยกันยายนส่งมอบ 7.3 ล้านโดส และตุลาคม-ธันวาคม เดือนละ 10 ล้านโดส ส่วนไฟเซอร์ 30 ล้านโดส จะส่งมอบกันยายน 2 ล้านโดส ตุลาคม 8 ล้านโดส และพฤศจิกายน-ธันวาคมเดือนละ 10 ล้านโดส

สธ. ยัน ธ.ค.นี้ ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 และ 3 ให้ได้ 70 %

รวมวัคซีนที่จัดหาได้ในปี 2564 ทั้งสิ้น 124 ล้านโดส เมื่อรวมกับวัคซีนซิโนฟาร์มและโมเดอร์นาทำให้ไทยมีวัคซีน 140 ล้านโดส
 

สำหรับแผนการกระจายวัคซีน ในการกระจายวัคซีนฉีดให้กลุ่มต่าง ๆ จะมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการวิชาการ ให้ความเห็น โดยมีแผนฉีดวัคซีนเข็มแรกในกลุ่มเสี่ยง 608 ให้ได้ 70% ในพื้นที่ 12 จังหวัดภายในเดือนสิงหาคม และทุกจังหวัดในเดือนกันยายน และจะฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในกลุ่มเสี่ยง 608 ให้มากกว่า 70% ในเดือนตุลาคม สำหรับประชาชนกลุ่มอื่นๆ จะฉีดเข็มแรกครอบคลุม 50% ทั้งประเทศในเดือนตุลาคม และครอบคลุม 70% ในเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ ภายในธันวาคมทุกพื้นที่ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม บวกเข็ม 3ให้ได้ 70% 

สธ. ยัน ธ.ค.นี้ ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 และ 3 ให้ได้ 70 %
 

การฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 64 ฉีดได้ 275,188 โดส สะสม 30,954,477 โดส เป็นเข็มแรก 23,018,371 ราย ครอบคลุม 32% ของประชากร และครบ 2 เข็ม 7,350,348 ราย ครอบคลุม 10.2% ของประชากร

สธ. ยัน ธ.ค.นี้ ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 และ 3 ให้ได้ 70 %

สำหรับการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูง พบว่า เมื่อฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมมากขึ้น แนวโน้มการเสียชีวิตลดลงชัดเจน จากสัปดาห์ที่ 22 ฉีดวัคซีนครอบคลุมร้อยละ 0.8 เมื่อถึงสัปดาห์ที่ 34 ฉีดได้ครอบคลุมร้อยละ 41 อัตราเสียชีวิตที่เคยสูงสุดถึงร้อยละ 18.34 ในสัปดาห์ที่ 25 ลดลงครึ่งหนึ่ง เหลือเพียงร้อยละ 9.27 ในสัปดาห์ที่ 30 และอัตราการป่วยรุนแรง/ ปอดอักเสบลดลงด้วยเช่นกัน 

 

logoline