เด่นโซเชียล

"อย." ตรวจสอบ"ยาเสพติด"ก่อนนำไปเผากว่า 27 ตัน มูลค่ากว่า 29,916 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"อย. ร่วมกับ"ป.ป.ส." ร่วมตรวจสอบยาเสพติด"ของกลาง กว่า 27 ตัน มูลค่ากว่า 29,916 ล้านบาท ก่อนนำไปเผาทำลายครั้งที่ 52 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งในการเผาทำลายยาเสพติดครั้งนี้ใช้ระบบบำบัดมลพิษ 6 ขั้นตอน ไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล US EPA

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผู้เก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางในระหว่างการพิจารณาคดีไว้ ณ คลังยาเสพติดให้โทษของกลาง จนกว่าศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลางจึงจะสามารถทำลายได้ 

"อย." ตรวจสอบ"ยาเสพติด"ก่อนนำไปเผากว่า 27 ตัน มูลค่ากว่า 29,916 ล้านบาท

ในปี 2564 นี้ มียาเสพติดที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลาง จำนวนรวมกว่า 27,806 กิโลกรัม จาก 138 คดี มูลค่ารวมกว่า  29,916  ล้านบาท โดยมี เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) 15,890 กิโลกรัม รองลงมา คือ เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์)  10,817 กิโลกรัม เฮโรอีนกว่า 697 กิโลกรัม และยาอีกว่า 16 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีวัตถุออกฤทธิ์น้ำหนักรวมกว่า 383 กิโลกรัม ซึ่งจะนำไปเผาทำลายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

"อย." ตรวจสอบ"ยาเสพติด"ก่อนนำไปเผากว่า 27 ตัน มูลค่ากว่า 29,916 ล้านบาท

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  กล่าวด้วยว่า  ก่อนที่จะนำยาเสพติดให้โทษของกลางไปเผาทำลาย คณะทำงานตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะต้องตรวจสอบยาเสพติดให้โทษของกลาง เพื่อให้ทราบน้ำหนัก ลักษณะ และประเภทของยาเสพติด พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจเบื้องต้นว่าเป็นยาเสพติดจริง 
"อย." ตรวจสอบ"ยาเสพติด"ก่อนนำไปเผากว่า 27 ตัน มูลค่ากว่า 29,916 ล้านบาท

หลังจากนั้นจะห่อหุ้มยาเสพติดให้โทษของกลางที่ผ่านการตรวจสอบแล้วบรรจุลงหีบห่อ ติดหมายเลข จากนั้นคณะทำงานตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหีบห่อ และเก็บไว้ในคลังยาเสพติด โดยติดเทปกระดาษที่ลงลายมือชื่อของคณะทำงานตรวจรับฯ กำกับไว้ที่ประตู

เมื่อเสร็จแล้วคณะกรรมการเก็บรักษารหัสและกุญแจคลังยาเสพติดให้โทษของกลางจะมอบให้ประธานคณะทำงานตรวจรับฯ พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เป็นผู้ถือกุญแจเอาไว้

และในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 05.00 น.ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ จะเป็นผู้เปิดประตูคลังด้วยการตัดเทปกระดาษที่ปิดไว้ออกเพื่อนำยาเสพติดให้โทษของกลางที่ตรวจรับไว้แล้วส่งมอบให้คณะทำงานขนย้ายยาเสพติดให้โทษของกลางที่มี พ.ต.อ.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ รองผู้บังคับการปราบปราม กองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมกันลงลายมือชื่อในหนังสือตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง และนำยาเสพติดไปเผาทำลายที่ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป

"อย." ตรวจสอบ"ยาเสพติด"ก่อนนำไปเผากว่า 27 ตัน มูลค่ากว่า 29,916 ล้านบาท

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด