เด่นโซเชียล

เปิดชื่อ รพ.ฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ทั่วทุกภาค ย้ำ 777 บาท/โดส เท่านั้น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรายชื่อโรงพยาบาล ได้รับจัดสรร "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ทั่วทุกภาค ย้ำ ต้องราคาเข็มละ 777 บาท/โดส เท่านั้น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยรายชื่อ โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรร "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ไปจัดสรรต่อให้กับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการของโรงพยาบาล โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดให้ทุกโรงพยาบาล คิดอัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ประชาชน 777 บาทต่อโดส ในส่วนค่าบริการอื่น ๆ โรงพยาบาลกำหนดได้ ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงการเข้าถึงวัคซีนของส่วนรวมเป็นสำคัญ

 

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ารับวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ในเดือนกันยายน สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ที่ขอรับการจัดสรร "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อสอบถามข้อมูลการจอง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" กับสถานพยาบาลดังกล่าวต่อไป

 

เปิดชื่อ รพ.ฉีด \"วัคซีนซิโนฟาร์ม\" ทั่วทุกภาค ย้ำ 777 บาท/โดส เท่านั้น

 

กรุงเทพและปริมณฑล

 • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
 • โรงพยาบาลอินเตอร์เมด
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 • โรงพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุเฌ้อสเซอรี่ โฮม
 • โรงพยาบาลพญาไท 2
 • โรงพยาบาลพญาไท 3
 • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
 • โรงพยาบาลบางโพ
 • โรงพยาบาลอินทรารัตน์
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
 • โรงพยาบาลปิยะเวท
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลนครธน
 • โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
 • โรงพยาบาลบางมด
 • โรงพยาบาลวิภาวดี
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
 • โรงพยาบาลพีเอ็มจี
 • โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จ.สมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • โรงพยาบาลศาลายา จ.นครปฐม
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 จ.สมุทรสาคร
 • โรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร

ภาคกลาง

 • โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
 • โรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฏร์ จ.สุพรรณบุรี
 • โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 • โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิจิตร
 • โรงพยาบาลศรีสุโข จ.พิจิตร
 • โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ จ.พิจิตร
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง จ.พิจิตร
 • โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ จ.พิจิตร
 • โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี
 • โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม จ.สระบุรี
 • โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง จ.กำแพงเพชร
 • โรงพยาบาล รวมแพทย์ จ.พิษณุโลก
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.อุทัยธานี
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.ชัยนาท
 • โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.นครสวรรค์
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 จ.นครสวรรค์
 • โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
 • โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์

 

ภาคอีสาน

 

 • โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์ จ.นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลป.แพทย์ 1 จ.นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา จ.อุดรธานี
 • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ.อุดรธานี
 • โรงพยาบาลเอกอุดร จ.อุดรธานี
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จ.สุรินทร์
 • โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ จ.สุรินทร์
 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม จ.บุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลรักษ์สกล จ.สกลนคร
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ.ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จ.มุกดาหาร
 • โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ.เลย
 • โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จ.ชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ จ.ชัยภูมิ

ภาคเหนือ

 • โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ.เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จ.เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเอ็มทีอินเตอร์เมด จ.เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จ.เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล จ.เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง
 • โรงพยาบาลแพร่ราม จ.แพร่
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ลำพูน
 • โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน
 • โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จ.ลำพูน
 • โรงพยาบาลพะเยา ราม จ.พะเยา
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.อุตรดิตถ์

ภาคตะวันออก
 

 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ จ.ฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง จ.ระยอง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ.ระยอง
 • โรงพยาบาลมงกุฎระยอง จ.ระยอง
 • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จ.ชลบุรี
 • โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน จ.ชลบุรี
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ภาคใต้

 • โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง จ.กระบี่
 • โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์ กระบี่ จ.กระบี่
 • โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลนครพัฒน์ จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลนครคริสเตียน จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา
 • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ.ชุมพร
 • โรงพยาบาลทักษิณ จ.สุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จ.ตรัง
 • โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช จ.ตรัง

 

 

ที่มา : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

ข่าวยอดนิยม