เด่นโซเชียล

"คลายล็อกดาวน์" สมุทรสาคร ประกาศเริ่มทันทีไม่รอ 1 ก.ย.2564 เช็กรายละเอียด

มาตรการ "คลายล็อกดาวน์" ลดเวลา เคอร์ฟิว จังหวัดใน พื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ก.ย.2564 ล่าสุด จ.สมุทรสาคร ออกประกาศผ่อนคลายมาตรการโดยเริ่มมีผลทันที

มาตรการ "คลายล็อกดาวน์" ลดเวลา เคอร์ฟิว จังหวัดใน พื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ก.ย.2564 นี้ ล่าสุด (28 ส.ค.2564) จ.สมุทรสาคร ออกประกาศผ่อนคลายมาตรการโดยเริ่มมีผลทันที

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับคำสั่ง "คลายล็อกดาวน์" จ.สมุทรสาคร เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ฉบับที่ 86 โดยมีรายละเอียด ใจความสำคัญ ดังนี้ 

 

1.ร้านเสริมสวย ตัดผม (ไม่รวมสถานเสริมความงาม คลินิกเสริมความงาม) ให้เปิดดำเนินการได้ เฉพาะตัดผมเท่านั้น โดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง และให้จัดระบบ นัดหมายผู้รับบริการเพื่อมิให้เกิดความแออัด

 

2.ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าส่ง ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งอนุญาตให้เปิดทำการได้ 6 ชั่วโมง สามารถขยายระยะเวลาเปิดทำการได้อีก 2 ชั่วโมง รวมเป็น 8 ชั่วโมง

 

โดยให้แจ้งความประสงค์และเสนอเวลาเปิด-ปิดที่ชัดเจน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัย ให้เป็นไปตามแนวทาง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

 

ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจและให้คำแนะนำ หรือตักเตือนห้ามปรามได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือเป็นอันตรายต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เสนอผู้มีอำนาจ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อสั่งปิดสถานที่นั้นเฉพาะราย 

 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมีโทษตามนัยมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

\"คลายล็อกดาวน์\" สมุทรสาคร ประกาศเริ่มทันทีไม่รอ 1 ก.ย.2564 เช็กรายละเอียด

 

\"คลายล็อกดาวน์\" สมุทรสาคร ประกาศเริ่มทันทีไม่รอ 1 ก.ย.2564 เช็กรายละเอียด

 

CR จ.สมุทรสาคร

 

 

ข่าวยอดนิยม