เด่นโซเชียล

อ่วม "หนี้ครัวเรือน" พุ่ง 14 ล้านล้าน ว่างงานเพียบ สรุปภาวะสังคมไทยไตรมาส 2

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อ่วม สรุปภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 2 จาก สภาพัฒน์ พบ "หนี้ครัวเรือน" พุ่ง 14 ล้านล้าน ว่างงานเพียบ นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ว่างงานมีแนวโน้มว่างงานนานขึ้นด้วย

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปี 2564 ประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่อง "หนี้ครัวเรือน" ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมไปถึงเรื่องอัตราการ ว่างงาน 

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังได้รับผลกระทบหากเทียบกับช่วงเวลาปกติ การจ้างงานเพิ่มขึ้นทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม แต่อัตราการ ว่างงาน ยังอยู่ในระดับสูง 

 

โดยการ ว่างงาน ยังอยู่ในระดับสูงจากผลกระทบของ "โควิด-19" โดยอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.89 คิดเป็นผู้ว่างงาน 7.3 แสนคนแบ่งเป็นผู้ไม่เคยทำงานมาก่อน (ผู้จบการศึกษาใหม่) 2.9 แสนคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.04 และผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนมีจำนวน 4.4 แสนคนลดลงร้อยละ 8.38 

 

เมื่อพิจารณาระยะเวลาของการว่างงานพบว่า ผู้ว่างงานมีแนวโน้มว่างงานนานขึ้น โดยผู้ว่างงานนานกว่า 12 เดือนมีจำนวน 1.47 แสนคน เพิ่มขึ้น 1.2 เท่าจากช่วงเดียวกันของไตรมาสที่แล้ว 

 

นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีอัตราการว่างงานสูงขึ้นเป็นร้อยละ 3.18 และ 3.44 ตามลำดับสะท้อนให้เห็นว่าการว่างงานในปัจจุบันอยู่ในกลุ่มแรงงานทักษะสูง

 

ส่วนประเด็น หนี้ครัวเรือน พบมีมูลค่า 14.13 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.5 ต่อ GDP ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการเลื่อนและพักชำระหนี้ที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างไม่ลดลง รวมทั้งครัวเรือนที่ไม่ได้รับผลกระทบมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้น

 

 

ขณะที่คุณภาพสินเชื่อยังต้องเฝ้าระวัง โดยสัดส่วน NPLs ของสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.92 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.84 ในไตรมาสก่อน และด้อยลงเกือบทุกประเภทสินเชื่อ ยกเว้นสินเชื่อที่อยู่อาศัย สะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนเริ่มมีปัญหาในการหารายได้หรือสถานะทางการเงินเปราะบางมากขึ้น

 

อ่านสรุปภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 2 ฉบับเต็ม (คลิก)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ