เด่นโซเชียล

"วัคซีนซิโนฟาร์ม" ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเงื่อนไข แบบไหนเปลี่ยนสิทธิได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด 4 เงื่อนไข เปลี่ยนสิทธิจอง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" รอบบุคคลธรรมดา แบบไหนเข้าเกณฑ์ เปลี่ยนให้บุคคลอื่นได้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  แจ้งข้อกำหนดแนวทางแจ้งเปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีน สำหรับผู้จองวัคซีน"ซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา ที่ได้ชำระเงินค่าวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้เนื่องจากรับวัคซีนชนิดอื่นมาแล้ว หรือแพทย์วินิจฉัยไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้

 

  1. การเปลี่ยนสิทธิ์ทำได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง 2 โดส
  2. ไม่สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลที่ผู้จองได้เลือกไว้ได้ เนื่องจากวัคซีนของผู้จองทั้ง 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดส่งไปให้กับสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  3. ผู้จองทำใบยินยอมเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้กับบุคคลอื่นที่ผู้จองกำหนดผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง >> https://change-sinop.cra.ac.th/

 

3.1 กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ทำการลงทะเบียนจองวัคซีนไว้ กดปุ่ม "ตรวจสอบสิทธิ์" จะแสดงข้อมูลของผู้จอง

3.2 กรอกข้อมูลเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับวัคซีนรายใหม่ โดยระบุประเภทบัตร เลขที่บัตร ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ทั้ง 2 โดส แทนผู้จองเดิม

   4.ภายหลังจากแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เรียบร้อย ผู้          ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ เข้าสู่ระบบ CRA Sinop ด้วย          เลขที่บัตร และเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้          เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว วันนัดหมาย        และโรงพยาบาลเดิมที่ผู้จองเลือกไว้ (หากเลย          กำหนดวันนัดหมายเดิมแล้วให้เลือกวันนัดใหม่)        เข้าทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน        เพื่อรับ QR Code นำไปติดต่อโรงพยาบาลที่ผู้        จองเดิมได้เลือกเข้ารับบริการ 

 

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประสานยืนยันวัน-เวลานัดหมายการฉีดกับโรงพยาบาลปลายทางอีกครั้งก่อนเข้ารับบริการ
 

 

"วัคซีนซิโนฟาร์ม" ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเงื่อนไข แบบไหนเปลี่ยนสิทธิได้

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ