เด่นโซเชียล

ย้ำ ฉีด"วัคซีนโควิด"เข็มแรกบางซื่อ รับวัคซีนเข็ม 2 ในต่างจังหวัด ลดเดินทาง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สธ.ย้ำประชาชนในต่างจังหวัดที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกที่สถานีกลางบางซื่อ ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในต่างจังหวัด แจ้งสถานพยาบาลล่วงหน้าก่อน 2 สัปดาห์ ลดเดินทาง ลดแออัด ลดค่าใช้จ่าย

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างครอบคลุม โดยพบว่ามีประชาชนจากต่างหวัดเดินทางเข้ามาฉีดเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบันมียอดสะสม 1.2 ล้านโดส

ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวก ลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย แก่ประชาชนบางส่วนที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อรับวัคซีนเข็มที่ 2 จึงได้ให้ผู้ที่เดินทางมารับวัคซีนเข็มที่ 1 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา สามารถติดต่อฉีดเข็มที่ 2 ได้ที่รพ.ชุมชน/รพ.ใกล้บ้าน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามความสมัครใจ โดยนำใบนัดของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อไปยื่นติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ย้ำ ฉีด"วัคซีนโควิด"เข็มแรกบางซื่อ รับวัคซีนเข็ม 2 ในต่างจังหวัด ลดเดินทาง
  

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงแนวทางไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ให้หน่วยบริการ ในจังหวัดรองรับการจัดบริการ โดยรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ประสงค์รับวัคซีนเข็มสองที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและจำนวนวัคซีนมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งมายังกรมควบคุมโรคในการจัดสรรวัคซีนเข็มสองลงมายังหน่วยบริการเพื่อฉีดตามวันและเวลาที่แจ้งนัดไว้กับประชาชน 

ย้ำ ฉีด"วัคซีนโควิด"เข็มแรกบางซื่อ รับวัคซีนเข็ม 2 ในต่างจังหวัด ลดเดินทาง
 

สำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่นัดผ่านหน่วยงาน/องค์กร หรือผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางกลับไปฉีดที่ภูมิลำเนา ยังคงสามารถมารับการฉีดเข็ม 2 ได้ตามวันนัดเดิมที่สถานีกลางบางซื่อ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @skinthailand หรือ Facebook : CVC กลางบางซื่อ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด