เด่นโซเชียล

เช็กขั้นตอนจองฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"รอบ 3 ขององค์กร เริ่มจองวันนี้ - 27 ส.ค.64

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจองฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" ระยะ 3 รอบองค์กร แจงเงื่อนไขละเอียดยิบ เริ่มจองตั้งแต่วันนี้ - 27 ส.ค.64

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 27 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th


ขั้นตอนลงทะเบียน

เลือก "คลิกเมนู" ตามประเภทองค์กร/หน่วยงานของท่าน 

 1. องค์กรขนาด 50–999 คน เลือกเมนูสีส้ม"ยื่นความประสงค์ขอจัดสรร สำหรับองค์กร 50 –999 คน" 
 2. องค์กรขนาด 1,000 คนขึ้นไป เลือกเมนูสีส้ม "ยื่นความประสงค์ขอจัดสรร สำหรับองค์กร 1,000 คนขึ้นไป"
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกเมนูสีส้ม "ยื่นความประสงค์ขอจัดสรรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
 4. โรงพยาบาล เลือกเมนูสีฟ้า "โรงพยาบาล ยื่นความประสงค์ขอจัดสรรให้ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล" 

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบจำนวนคนที่ขอรับจัดสรร ข้อมูล และเอกสารของท่านให้ถูกต้อง ก่อนกด "ยืนยัน"การลงทะเบียน

 

เช็กขั้นตอนจองฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"รอบ 3 ขององค์กร เริ่มจองวันนี้ - 27 ส.ค.64


 

ขั้นตอนการจัดสรรวัคซีน

 1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะทยอยจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กร/นิติบุคคล ที่ยื่นเข้ามาตามลำดับคิว และมีความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร(โดยเฉพาะเอกสารตอบรับให้บริการฉีด และช่วงเวลานัดจากสถานพยาบาลขององค์กรนิติบุคคล / หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับกลุ่ม อปท. และแผนสัดส่วนการบริจาคฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสของ อปท. และสถานพยาบาล) ผ่านทางอีเมลผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยองค์กรจะได้รับอีเมล แจ้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู "2 ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน" เพื่อยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน
 2. โอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน ภายใน 3 วันทำการ หลังจากองค์กรของท่านล็อคอินเข้าใช้งานระบบได้
 3. กำหนดช่วงเวลาการเข้าฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาล ได้ตั้งแต่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ตามลำดับคิวที่แจ้งส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าระบบ

ข้อกำหนดสำหรับการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กร/นิติบุคคล ระยะที่ 3

 • สำหรับบุคคลธรรมดา อาจเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาล ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนได้โดยตรง ตามขั้นตอน/วิธีการนัด ที่สถานพยาบาลนั้น ๆ กำหนด และกำหนดอัตราค่าวัคซีนเดียวกับที่แจ้งไว้ข้างต้น ส่วนค่าบริการการฉีดนั้น แล้วแต่ที่สถานพยาบาลกำหนด  โดยบุคคลธรรมดาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลนั้น ๆ เต็มใจสละสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 47
 • บริษัท/นิติบุคคล/อปท. ไม่ได้รับสิทธิ์ในการนำวัคซีนไปขายต่อให้กับผู้อื่น ทั้งทางตรง และทางอ้อม หากฝ่าฝืน และมีหลักฐานปรากฎ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และบุคคลทั่วไป/ลูกจ้าง ที่เข้ารับวัคซีนในโควต้าของบริษัท/นิติบุคคล/อปท. ต้องไม่เสียเงินใด ๆ เพื่อรับวัคซีน มิเช่นนั้น การประกันอาจไม่ครอบคลุมการรักษาผลข้างเคียงใด ๆ จากวัคซีน
 • สำหรับนิติบุคคล ที่เป็นสถานพยาบาล จะมีการทำข้อตกลงกับราชวิทยาลัยเป็นการเฉพาะกลุ่ม ในการเก็บค่าวัคซีนแทนราชวิทยาลัยตามราคาที่กำหนด
 • ผู้ที่ทำงาน หรือมีที่อยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาติ สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของทุกกลุ่มทุกองค์กรได้ แต่ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อนเด็ดขาด เนื่องจากประกันจะไม่ครอบคลุมผลเสียที่เกิดขึ้นได้
 • - วัคซีนจะเข้ามาสัปดาห์ละครั้ง การจัดสรรตามจำนวนวัคซีนที่มาในแต่ละสัปดาห์ จะจัดตามลำดับผู้ที่โอนเงินและความพร้อมของเอกสาร นิติบุคคล/องค์กร (เว้นสถานพยาบาล) เมื่อโหลดชื่อผู้รับการฉีดเรียบร้อย วัคซีนจะถูกส่งถึงโรงพยาบาลที่รับฉีดล่วงหน้า ก่อนวันฉีดอย่างน้อย 3 วัน

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด