เด่นโซเชียล

"วัคซีนโควิด" โรงพยาบาลหัวเฉียวเปิดฉีดวันนี้ - 27 ส.ค. เงื่อนไขเช็กที่นี่

เช็กที่นี่ เงื่อนไข "วัคซีนโควิด" โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดฉีดพรุ่งนี้ - 27 ส.ค. พร้อมแจ้งเลื่อนกำหนดการเข้ารับวัคซีน เข็มที่ 2 เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง

Huachiew Hospital ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเรียนชี้แจง เรื่อง ข้อมูลการฉีด "วัคซีนโควิด" ที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่า โรงพยาบาลหัวเฉียวให้บริการฉีดวัคซีนโควิดไม่จำกัดจำนวนนั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง เป็นเพียงข้อมูลเท็จเท่านั้น

ข้อมูลจริง คือ

โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 14.00 น. ดังนี้ 

 • กลุ่มที่ 1 : กลุ่มเสี่ยง วันละ 200 คน

 

 1. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง : โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน

 

 เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 เป็นวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca

 • กลุ่มที่ 2 : บุคคลทั่วไป วันละ 50 คน

 

โรงพยาบาลหัวเฉียว, โควิด-19, วัคซีนโควิด, ตรวจหาเชื้อ, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca

 

โรงพยาบาลหัวเฉียว, โควิด-19, วัคซีนโควิด, ตรวจหาเชื้อ, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca

 

โรงพยาบาลหัวเฉียว, โควิด-19, วัคซีนโควิด, ตรวจหาเชื้อ, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca

 

 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลหัวเฉียว ยังเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 (COVID-19) รู้ผลไวภายใน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการ 3,200 บาท (รวมค่าบริการ แต่ไม่พบแพทย์) วันละ 50 ท่าน

หมายเหตุ :

 1. อัตราค่าบริการนี้รวมค่าบริการต่าง ๆ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์
 2. หากท่านต้องการใบรับรองแพทย์จะมีค่าบริการเพิ่ม 500 บาท
 3. ยกเว้นในกรณีเร่งด่วนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 4. ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจหรือรับการรักษาเพิ่มเติม

เวลาเปิดให้บริการ

08.00 - 15.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

 

โรงพยาบาลหัวเฉียว, โควิด-19, วัคซีนโควิด, ตรวจหาเชื้อ, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca

 

 

แจ้งกำหนดการเข้ารับวัคซีน เข็มที่ 2

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอแจ้งเลื่อนวันนัดรับ "วัคซีนโควิด" เข็มที่ 2 สำหรับผู้รับบริการที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca เข็มแรก ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว (จากเดิม 16 สัปดาห์ เลื่อนมาเป็น 12 สัปดาห์) ดังนี้

 • วันที่ฉีดเข็มที่ 1 : 7 มิถุนายน 2564

วันที่ฉีดเข็มที่ 2 (เดิม) : 27 กันยายน 2564 เลื่อนเป็น 30 สิงหาคม 2564

 • วันที่ฉีดเข็มที่ 1 : 8 มิถุนายน 2564

วันที่ฉีดเข็มที่ 2 (เดิม) : 28 กันยายน 2564 เลื่อนเป็น 31 สิงหาคม 2564

 • วันที่ฉีดเข็มที่ 1 : 9 มิถุนายน 2564

วันที่ฉีดเข็มที่ 2 (เดิม) : 29 กันยายน 2564 เลื่อนเป็น 1 กันยายน 2564

 • วันที่ฉีดเข็มที่ 1 : 10 มิถุนายน 2564

วันที่ฉีดเข็มที่ 2 (เดิม) : 30 กันยายน 2564 เลื่อนเป็น 2 กันยายน 2564

 • วันที่ฉีดเข็มที่ 1 : 11 มิถุนายน 2564

วันที่ฉีดเข็มที่ 2 (เดิม) : 1 ตุลาคม 2564 เลื่อนเป็น 3 กันยายน 2564

 • วันที่ฉีดเข็มที่ 1 : 12 มิถุนายน 2564

วันที่ฉีดเข็มที่ 2 (เดิม) : 2 ตุลาคม 2564 เลื่อนเป็น 4 กันยายน 2564

 • วันที่ฉีดเข็มที่ 1 : 13 มิถุนายน 2564

วันที่ฉีดเข็มที่ 2 (เดิม) : 3 ตุลาคม 2564 เลื่อนเป็น 5 กันยายน 2564

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca เข็มที่ 1 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป กรุณามาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามวันและเวลาในใบนัดหมายที่ท่านได้รับ

 

โรงพยาบาลหัวเฉียว, โควิด-19, วัคซีนโควิด, ตรวจหาเชื้อ, แอสตร้าเซนเนก้า, AstraZeneca

 

ข่าวที่น่าสนใจ