เด่นโซเชียล

เจ๋ง โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ ของ"อภ."คว้ารางวัลระดับโลก"FOYA 2021"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สุดยอด"โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ"ของ"องค์การเภสัชกรรม"คว้ารางวัลระดับโลก “FOYA” 2021 แย้มข่าวดี วัคซีนโควิด-19 HXP-GPOVac เตรียมวิจัยในมนุษย์กลางปี 65

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ของ องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นโรงงานตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เข้าร่วมการประกวดรางวัล Facility of the Year Awards 2021 (FOYA) ของสมาคม International Society for Pharmaceutical Engineering หรือ ISPE ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติ มีสมาชิกที่ดำเนินการด้านเทคโนโลยี และวิศวเภสัชกรรมกว่า 18,000 ราย อยู่ในมากกว่า 90 ประเทศ โดยคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัล ซึ่งล้วนเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่โดดเด่น และมีประสบการณ์ระดับโลกมากมาย ได้พิจารณาให้โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุของ อภ.รับรางวัลสาขา Social Impact

 

การที่โรงงานผลิตวัคซีนได้รับรางวัลระดับโลกในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญ สำหรับผู้ปฏิบัติงานให้มุ่งมั่น พัฒนาการผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพ สร้างความมั่นคง และยั่งยืนด้านวัคซีนให้กับประเทศไทย ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค โดยพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ จะจัดขึ้นในงาน ISPE Annual Meeting and Expo ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2564 ที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ด้าน นายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม ซึ่งรับผิดชอบงานด้านวัคซีน และชีววัตถุ กล่าวว่า โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ ขององค์การฯ ที่ได้รับรางวัลระดับโลกครั้งนี้ มีผลงานที่โดดเด่น ด้านนวัตกรรมการพัฒนา และผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ ได้นำเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน โดยใช้ไข่ไก่ฟัก ที่มีศักยภาพ และความพร้อมอยู่แล้ว มาปรับใช้ในการผลิตวัคซีนโควิด-19

 

เจ๋ง โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ ของ\"อภ.\"คว้ารางวัลระดับโลก\"FOYA 2021\"

 

โดยองค์การฯ ได้นำเชื้อไวรัสตั้งต้น ที่ได้รับจากองค์กร PATH ภายใต้ข้อตกลงระหว่าง PATH กับโรงเรียนแพทย์ Icahn School of Medicine at Mount Sinai และมหาวิทยาลัยเทกซัส (University of Texas at Austin) มาวิจัย และพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้การศึกษาวิจัยในมนุษย์ในระยะที่ 1 ได้ผลการวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันที่ 14 วัน หลังจากได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และได้เริ่มทำการศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 2 แล้ว และจะดำเนินการในระยะที่ 3 ต่อไป โดยจะเริ่มทำการผลิตในระดับอุตสาหกรรมหลังจากวัคซีนได้รับทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คาดว่า ภายในปี 2565 จะยื่นขอรับทะเบียนตำรับ และเริ่มผลิตวัคซีนในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อนำมาใช้ได้ โดยมีกำลังการผลิต 20-30 ล้านโดสต่อปี

 

ที่สำคัญโรงงานแห่งนี้ ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เชิงสังคม สร้างความมั่นคงยั่งยืนด้านวัคซีนของประเทศไทย เพิ่มการเข้าถึงวัคซีน ทั้งสถานการณ์ปกติ และป้องกันการขาดแคลนของวัคซีนในประเทศจากสถานการณ์การระบาดของโรค หรือเมื่อเกิดวิกฤตด้านสุขภาพภายในประเทศต่าง ๆ โรงงานถูกออกแบบให้มีความยั่งยืนเป็นโรงงานสีเขียว (Green Factory) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยของเสียออกสู่ภายนอก ด้วยระบบการกำจัดของเสีย จากกระบวนการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ลดการปล่อยคาร์บอน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop ) ทุกอาคาร ซึ่งเป็นมิตร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

เจ๋ง โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ ของ\"อภ.\"คว้ารางวัลระดับโลก\"FOYA 2021\"

 

ที่มา : องค์การเภสัชกรรม

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ