เด่นโซเชียล

ศูนย์อนามัยนครสวรรค์ ใช้ ระบบ 4C ช่วยผู้แยกกักตัวที่บ้าน "Home Isolation" 

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ใช้ระบบ 4C คือ Call Center Care Team CLXT และ Community & Communication เพื่อประเมินผู้แยกกักตัวที่บ้าน แบบ Home Isolation พร้อมประเมินอาการหากอาการหนักส่งต่อci - รพ.

แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ได้ดำเนินการใช้ ระบบ 4C เพื่อประเมินผู้แยกกักตัวแบบ Home Isolation หรือ Home I ซึ่งประกอบด้วย

C ที่ 1 คือ Call Center รับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ 2 ประเภท คือ ผู้ป่วยโควิด-19 Step Down ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าสามารถกลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้ และ ผู้ป่วยรายใหม่ที่มีผลตรวจ ATK หรือ PCR ที่สแกน QR Code ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ หรือโทรศัพท์ผ่าน 056-257224  โดยประเมินความพร้อมของผู้ป่วยที่สามารถเข้าระบบ Home I จากอาการและความรุนแรงของผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์เพื่อการลงทะเบียน ติดตามอาการ บอกพิกัด และอื่น ๆ โดยที่พักอาศัยมีการแบ่งพื้นที่แยกชัดเจน เส้นทางเข้าถึงง่าย รวมถึงความพร้อมของชุมชน เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานบริการ Home I ในการรักษาผู้ป่วยหาย ไม่แพร่เชื้อ และสามารถป้องกันควบคุมไม่ให้มีการติดเชื้อรายใหม่
ศูนย์อนามัยนครสวรรค์ ใช้ ระบบ 4C ช่วยผู้แยกกักตัวที่บ้าน "Home Isolation" 

C ที่ 2 คือ Care Team ให้การดูแลตามแผนการรักษา มีการประเมินอาการแรกรับและรายวัน ผ่านแพลตฟอร์ม Dietz พร้อมทั้งประสานงานกรณีผู้ป่วยมีอาการแย่ลง  หรือฉุกเฉิน รวมถึงวางแผนการเยี่ยมติดตามอาการหลังจากดูแลรักษาที่บ้าน 14 วัน 

C ที่ 3 คือ CLXT เชื่อมโยงการรักษาจาก Care Team ในการรับผู้ป่วยเข้าระบบการรักษา Home Isolation หรือ Refer ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นำส่งอาหาร ยา อุปกรณ์ผู้ป่วยของจำเป็นอื่น ๆ และประเมินสภาพที่พักอาศัย รวมถึงการทำหัตถการให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ เช่น Swab และ X-Ray

และ C ที่ 4 คือ Community & Communication เชื่อมโยงสู่ชุมชนสร้างเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อกับชุมชน ให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วยสู่ครอบครัวและชุมชน

ทั้งนี้เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการโฮมไอ (Home I) แล้ว จะได้รับ “กล่องอาสาพารอด” ซึ่งประกอบด้วย เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดปรอทวัดไข้ หน้ากากอนามัย ยาลดไข้ ถุงขยะแดง และอาหารสำเร็จรูป กรณีอาหารมื้อแรกนำส่งล่าช้า บริการจัดส่งอาหาร 3 มื้อถึงบ้าน โดยมีระบบ Telemedicine โดยแพทย์ และพยาบาล VDO Call เพื่อให้การดูแลรักษา

ศูนย์อนามัยนครสวรรค์ ใช้ ระบบ 4C ช่วยผู้แยกกักตัวที่บ้าน "Home Isolation" 

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีผู้เข้ารับการบริการในระบบ Home I จำนวน 43 คน และยังมีผู้รับบริการที่บ้านไม่พร้อม จำนวน 34 คน หากประเมินเข้าผู้เข้ารับการบริการอาการแล้วมีความรุนแรงกว่าสีเขียว จะส่งต่อตามเกณฑ์  ที่กำหนด แต่หากเป็นสีเหลืองจะส่งไป Community Isolation หรือ CI และเมื่อพบเป็นสีแดงจะส่งไปโรงพยาบาล โดยศูนย์ Home I จะประสานให้ทั้งการส่งต่อ และประสานรถจากเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อส่งผู้ป่วยติดเชื้อ โดยระหว่างรอประสานส่งต่อ ทีม CLXT ของ Home I จะจัดส่งออกซิเจนแท็งค์ ขนาด 16 คิว ไปให้ที่บ้าน แต่ในส่วนของผู้ที่ไม่พร้อมสำหรับอยู่บ้าน จะดำเนินการประสานให้ได้รับการดูแลต่อจนครบทุกคนต่อไป

ศูนย์อนามัยนครสวรรค์ ใช้ ระบบ 4C ช่วยผู้แยกกักตัวที่บ้าน "Home Isolation" 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ