เด่นโซเชียล

ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้หญิงตั้งครรภ์ WFH หรือหยุดงาน ลดเสี่ยงคิดโควิด-19

ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้หญิงตั้งครรภ์ WFH หรือหยุดงาน ลดเสี่ยงคิดโควิด-19
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กสร. ขานรับข้อสั่งการรมว.แรงงานขอความร่วมมือนายจ้างดูแลลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ให้ทำงานที่บ้านหรือ WFH และได้รับค่าจ้าง เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและลดความเสี่ยงดควิด-19

     นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)  เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการออกประกาศ กระทรวงแรงงาน เพื่อขอความร่วมมือให้นายจ้างดูแลสุขภาพลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ที่มีหลักฐานทางการแพทย์รับรองว่าตั้งครรภ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามในประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้หญิงตั้งครรภ์ WFH หรือหยุดงาน ลดเสี่ยงคิดโควิด-19  

โดยขอให้นายจ้างดำเนินการจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานที่บ้าน Work Form Home หรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ลดความเสี่ยงในการสัมผัส หรือลดการพบปะผู้คนจำนวนมาก โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างเป็นสำคัญ หรือจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์หยุดงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้รับค่าจ้าง และวันที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์หยุดงานไม่ถือเป็นวันหยุด หรือวันลา และให้นับอายุงานต่อเนื่อง 

ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้หญิงตั้งครรภ์ WFH หรือหยุดงาน ลดเสี่ยงคิดโควิด-19

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงานในครั้งนี้นายจ้างควรต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ด้วย

ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้หญิงตั้งครรภ์ WFH หรือหยุดงาน ลดเสี่ยงคิดโควิด-19

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด