เด่นโซเชียล

ดร.อนันต์ หนุนกรมวิทย์ฯ ฉีด "SV"+"AZ" ภูมิ 3 เท่า แต่ใช้SVแค่เข็มแรกเท่านั้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดร.อนันต์ นักวิจัยไบโอเทค โพสต์ หนุนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลทดสอบฉีดสลับ SV+AZ ภูมิสูงกว่า AZ+AZ 3เท่า เผยวัคซีนเชื้อตายถ้าจะใช้สู้กับเดลตา ควรจำกัดไว้ที่ เข็มแรก เท่านั้น

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กAnan Jongkaewwattana ระบุข้อความว่า "วันนี้กรมวิทย์ฯ แสดงผลการทดสอบภูมิคุ้มกันแบบสลับเข็ม ต่อสายพันธุ์เดลตา ออกมาน่าสนใจครับ การวัดค่าแอนติบอดีโดยตรงต่อโปรตีนสไปค์ หรือ ที่เราเรียกกันว่า Binding Antibody พบว่า ในกลุ่มตัวอย่างที่ได้ SV-AZ มีค่า แอนติบอดีดังกล่าวสูงกว่า กลุ่มที่ได้ AZ-AZ ประมาณ 3 เท่า แต่เมื่อทำการทดสอบกับไวรัสเดลต้าด้วยวิธีดูปริมาณแอนติบอดีที่ยับยั้งไวรัสเข้าสู่เซลล์ หรือ ตรวจหา Neutralizing Antibody ต่อไวรัสเดลต้าโดยตรง พบว่า กลุ่มตัวอย่างจาก AZ-AZ และ SV-AZ ได้ค่า Neutralizing Antibody หรือ NT50 ที่ใกล้เคียงกันมาก คือ ระดับ 76 -78 ซึ่งการแปลผลประสิทธิภาพของวัคซีน เราจะใช้ค่าดังกล่าวในการสรุป

ดร.อนันต์ หนุนกรมวิทย์ฯ ฉีด "SV"+"AZ" ภูมิ 3 เท่า แต่ใช้SVแค่เข็มแรกเท่านั้น

ซึ่งทางทีมวิจัยสรุปว่า ประสิทธิภาพของ AZ-AZ กับ SV-AZ ต่อ ไวรัสเดลต้า เท่าๆกัน ข้อมูลที่น่าสนใจคือ กลุ่ม AZ-SV กลับได้ค่า NT50 เพียงแค่ 25.84 ซึ่งไม่ต่างจาก SV-SV แสดงว่า SV เป็นวัคซีนที่ใช้ประตุ้นภูมิได้ไม่ดี ซึ่งจริงๆแล้ววัคซีนเชื้อตายโดยทั่วไปก็น่าจะไปในทางเดียวกัน เพราะกลุ่มที่ได้ SV-SV และ กระตุ้นด้วย Sinopharm เป็นเข็ม 3 ก็ได้ค่า NT50 ที่ต่ำกว่า SV-SV-AZ อย่างชัดเจน (61.27 กับ 271.2) จากข้อมูลนี้ค่อนข้างชัดว่า วัคซีนเชื้อตายถ้าจะมีการใช้สู้กับเดลต้า ควรจำกัดไว้ที่ เข็มแรก (prime) เท่านั้นส่วนเข้มกระตุ้น (Boost) ควรเป็นหน้าที่ของวัคซีนรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็น Viral vector (AZ) หรือ mRNA

ดร.อนันต์ หนุนกรมวิทย์ฯ ฉีด "SV"+"AZ" ภูมิ 3 เท่า แต่ใช้SVแค่เข็มแรกเท่านั้น

กลุ่มที่ได้ SV-SV-AZ ดูดีที่สุดในการศึกษาชุดนี้ครับ แต่ยังไม่มีข้อมูลว่า SV-SV-PF จะมากกว่า หรือ น้อยกว่า ต่างกันเท่าไหร่ ซึ่งเข้าใจว่าไม่ว่าจะรูปแบบไหนน่าจะทำให้บุคลากรด่านหน้าของเราทำงานได้มั่นใจมากขึ้นครับ
ดร.อนันต์ หนุนกรมวิทย์ฯ ฉีด "SV"+"AZ" ภูมิ 3 เท่า แต่ใช้SVแค่เข็มแรกเท่านั้น
ถ้าอิงตามข้อมูลนี้ว่า ประสิทธิภาพของ SV-AZ ได้เท่ากับ AZ-AZ ต่อสายพันธุ์เดลต้า ก็จะอนุมานว่า ใครที่ได้วัคซีนสูตรนี้จะป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อเดลต้าได้ประมาณ 60% ครับ (จากข้อมูล AZx2 ของ PHE ของอังกฤษ)

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง