เด่นโซเชียล

เปิดผล ฉีดวัคซีนสลับ -เข็มกระตุ้น ใช้ SV + AZ  และ SV 2 + AZ กันเดลตาได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมวิทย์ฯ ร่วมกับศิริราช เปิดผล การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในซีรั่มของคนที่ได้รับ วัคซีนสลับและวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3  SV +AZ  และ SV 2 + AZ พบฉีด SV+AZ ภูมิคุ้มกันสูง 716 

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นเชื้ออุบัติใหม่ในกลุ่มที่มีอันตรายร้ายแรง และมีการผลิตวัคซีนและใช้เพื่อป้องกันโรคดังกล่าวทั่วโลก แต่ในขณะเดียวกันไวรัส SARS-CoV-2 มีการเกิดการกลายพันธุ์ ทำให้การติดเชื้อง่ายมีความรุนแรงมากขึ้นและสามารถหลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้ดี จนองค์การอนามัยโลกต้องออกประกาศถึงไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ที่ต้องควบคุมป้องกันว่าเป็นกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวล  ซึ่งได้แก่ ไวรัสสายพันธุ์อัลฟา เดลตา เบตา และแกรมมา

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า  ปัจจุบันประเทศไทยพยายามเร่งฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีวัคซีนที่ขึ้นทะเบียน และมีการนำมาใช้เป็นหลักในขณะนี้คือวัคซีน  Sinovac และวัคซีน AstraZeneca ทำให้มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นว่าวัคซีนเหล่านี้สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ถ้ามีการสลับการให้วัคซีน (Mix and Match) รวมถึงการฉีดกระตุ้นเข็ม 3 แบบ heterologous prime-boost 

เปิดผล ฉีดวัคซีนสลับ -เข็มกระตุ้น ใช้ SV + AZ  และ SV 2 + AZ กันเดลตาได้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ร่วมกับศิริราชพยาบาล ทำการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในซีรั่มของคนที่ได้รับวัคซีน โดยใช้ไวรัสสายพันธุ์จริงที่กำลังระบาดในประเทศไทย คือ สายพันธุ์เดลตา หรือสายพันธุ์อินเดีย (B.1.617.2) ซึ่งพบว่ามีการติดเชื้อกว่า 90% ทำการทดสอบโดยวิธีมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไปคือวิธี Plaque Reduction Neutralization Test (PRNT) ซึ่งต้องปฏิบัติในห้องชีวนิรภัยระดับ 3 เพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้เพื่อหาค่าที่ไวรัสสายพันธุ์เดลตาถูกทำลาย 50% (Neutralizing Titer 50%, NT50) โดยแอนติบอดีที่เกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน โดยทำการศึกษาในอาสาสมัคร 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

  • กลุ่มที่ 1 ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม (SV+SV) 
  • กลุ่มที่ 2 ได้รับ วัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม (AZ+AZ)
  • กลุ่มที่ 3 ได้รับ วัคซีน  Sinovac  และตาด้วยAstraZeneca (SV+AZ)
  • กลุ่มที่ 4 ได้รับ วัคซีน AstraZeneca และตามด้วย Sinovac  (AZ+SV)
  • กลุ่มที่ 5 ได้รับ วัคซีน  Sinovac 2 เข็มและตามด้วย Covilo 1 เข็ม (SV+SV+Sinopharm)
  • กลุ่มที่ 6 ได้รับ วัคซีน Sinovac  2 เข็มและตามด้วย AstraZeneca 1 เข็ม (SV+SV+AZ)

ผลการศึกษา พบว่า ระดับภูมิคุ้มกันในกลุ่มต่างๆ หลังการได้รับวัคซีนครบโดส 2 สัปดาห์ ต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์เดลตา มีค่าเฉลี่ยระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถลบล้างฤทธิ์ไวรัส
 

เปิดผล ฉีดวัคซีนสลับ -เข็มกระตุ้น ใช้ SV + AZ  และ SV 2 + AZ กันเดลตาได้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวด้วยว่า ผลการศึกษาการให้วัคซีนสลับแบบ (SV+AZ) มีภูมิคุ้มกันสูงกว่าการให้วัคซีน Sinovac 2 เข็ม (SV+SV)  และเทียบเท่ากับการให้ AstraZeneca 2 เข็ม  (AZ+AZ) แต่ใช้เวลาสั้นลง แต่ไม่แนะนำให้ฉีด AstraZeneca เข็มแรกและตามด้วย Sinovac (AZ+SV) ส่วนการกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย AstraZeneca (SV+SV+AZ) สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นถึง 11 เท่า ในขณะที่กระตุ้นเข็ม 3 ด้วย Sinopharm (SV+SV+Sinopharm) ที่เป็นวัคซีน เชื้อตายเหมือนกัน ให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นเพียง 2.5 เท่า

จากข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลแผนการให้วัคซีนมีความเหมาะสม โดยให้ฉีดแบบสลับ (SV+AZ) และให้ฉีดเข็ม 3 ด้วย AstraZeneca  (SV+SV+AZ) การศึกษาต่อไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะทำการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เบตา โดยใช้ไวรัสจริงเพื่อสร้างความมั่นใจ ต่อการใช้วัคซีนสลับและการฉีดกระตุ้นเข็ม 3 และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการให้วัคซีนที่เหมาะสมโดยให้ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
เปิดผล ฉีดวัคซีนสลับ -เข็มกระตุ้น ใช้ SV + AZ  และ SV 2 + AZ กันเดลตาได้

ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการวิจัยในกลุ่มอาสาสมัครที่มารับวัคซีนในศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ติดตามผู้ได้รับวัคซีน ทำการศึกษาผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 3 สัปดาห์ โดยได้รับเข็มสองเป็น AstraZeneca ทั้งหมด 125 ราย เป็นชาย 61 หญิง 64 อายุเฉลี่ย 40 (18-60 ปี) พบว่า มีระดับภูมิคุ้มกัน Quantitative Anti-S RBD เฉลี่ยที่ 716   (399-1127) สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ SS 117 (58-204), AA 207(123-338) และภายหลังการฉีดวัคซีนเข็ม 2 พบ มีไข้ 66 %  ปวดศีรษะ 33 % อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ง่วงซึม 28 % ใกล้เคียงกับอาการจากการฉีด AstraZeneca 2 เข็ม เป็นการศึกษา ที่สนับสนุนมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขกำลังติดตามประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนสูตรนี้  อย่างใกล้ชิด
เปิดผล ฉีดวัคซีนสลับ -เข็มกระตุ้น ใช้ SV + AZ  และ SV 2 + AZ กันเดลตาได้

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง