เด่นโซเชียล

เริ่มวันนี้"ศิริราช"เปิดจองฉีดวัคซีน"ไฟเซอร์"ให้คนท้อง-ผู้ป่วย 12-18 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้"คนท้อง-ผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยงอายุ 12-18 ปี" ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน"ไฟเซอร์"วันนี้

วัคซีน "ไฟเซอร์" จำนวน 1.5 ล้านโดส เริ่มกระจายสู่กลุ่มเป้าหมาย ล่าสุด โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้จองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Pfizer สำหรับสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ ผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่

 

  1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้ง โรคหอบหืด ที่มีอาการระดับปานกลาง หรือรุนแรง
  2. โรคหัวใจ และหลอดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง
  3. โรคไตวายเรื้อรัง
  4. โรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกิน 70 กก. ในเด็กอายุ 12-13 ปี, น้ำหนักเกิน 80 กก. ในอายุ 13-15 ปี, น้ำหนักเกิน 90 กก.ในเด็กอายุ 15-18 ปี
  5. โรคมะเร็ง หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
  6. โรคเบาหวาน
  7. โรคทางพันธุกรรม รวมทั้ง กลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

โดยสตรีมีครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ ผู้ป่วยเด็กที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช และมีรายชื่อ ผู้เป็นโรคใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการส่งรายชื่อเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้าจองวัน และเวลารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Pfizer ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ถึง 28 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. หรือจนกว่ามีการจองครบตามจำนวนที่กำหนด 

 

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

1.บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน
2.หลักฐานการฝากครรภ์ (สำหรับสตรีมีครรภ์)
3.ผู้มีอำนาจลงนามเพื่ออนุญาตการฉีดวัคซีน (สำหรับผู้ป่วยเด็ก)

 

ทั้งนี้ อาจมีการเปิดคิวจองเพิ่มเติม กรณีที่โรงพยาบาลศิริราช ได้รับวัคซีนเพิ่มภายหลัง ซึ่งต้องเข้าระบบ เพื่อตรวจสอบเป็นระยะ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน สามารถเข้ารับบริการฉีดระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2564  เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช  


สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Pfizer แล้ว ขอความกรุณาไม่จองวัคซีนในระบบ Siriraj connect อีก เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนผิดพลาด อันอาจทำให้ไม่ได้รับวัคซีนครั้งนี้
 

 

เริ่มวันนี้\"ศิริราช\"เปิดจองฉีดวัคซีน\"ไฟเซอร์\"ให้คนท้อง-ผู้ป่วย 12-18 ปี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ