เด่นโซเชียล

"ธนาคารในห้างเปิดวันไหน" มีคำตอบแล้ว เช็กเลย

"ธนาคารในห้างเปิดวันไหน" มีคำตอบแล้ว เช็กเลย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประเด็นที่หลายท่านสงสัยเข้ามาว่า "ธนาคารในห้างเปิดวันไหน" โดยเฉพาะพื้นที่ กทม. ล่าสุดมีคำตอบแล้ว ซึ่งทาง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ออกประกาศล่าสุด ฉบับที่ 40

(18 ส.ค.2564) ประเด็นที่หลายท่านสงสัยเข้ามาว่า "ธนาคารในห้างเปิดวันไหน" โดยเฉพาะพื้นที่ กทม. ล่าสุดมีคำตอบแล้ว ซึ่งทาง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ออกประกาศล่าสุด ฉบับที่ 40 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ว่า "ธนาคารในห้างเปิดวันไหน" ซึ่งทาง กทม.ก็แจ้งว่าเริ่มเปิดได้ตั้งแต่วันนี้ (18 ส.ค.2564) เป็นต้นไป โดยเปิดได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.

 

สำหรับประกาศฉบับดังกล่าว คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับการบังคับใช้บางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

 

  1. ปิดสถานที่ต่อ ตามประกาศเดิมที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 34, 35, 36, 37, 38 และ 39 โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 28 
  2. ให้เปิดกิจการประเภทธนาคาร สถาบันการเงิน (ธุรกิจลิสซิ่ง บัตรเครดิต หรือการให้สินเชื่อ) ในศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าได้ ไม่เกินเวลา 20.00 น.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

"ธนาคารในห้างเปิดวันไหน" มีคำตอบแล้ว เช็กเลย

 

"ธนาคารในห้างเปิดวันไหน" มีคำตอบแล้ว เช็กเลย

 

 

logoline