เด่นโซเชียล

เต็มวงเงินแล้ว"โครงการ My Hero"ของ ธอส.ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00%

ธอส. เผย เต็มวงเงิน 12,000 ล้านบาทแล้ว"โครงการ My Hero เพื่อหมอและสาธารณสุข" ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารได้เปิดให้ลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้า ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม “โครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” อีกครั้ง ซึ่งธนาคารได้เพิ่มกรอบวงเงินไปอีก 4,000 ล้านบาท รวมเป็น 12,000 ล้านบาท ปรากฏว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ “เต็ม” กรอบวงเงินรวม 12,000 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว และจากนี้ ธนาคารจะขอตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเข้าโครงการโดยเร็วที่สุดต่อไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเหลือ 1.00% ต่อปี จากทุกอัตราดอกเบี้ย ที่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นระยะเวลานาน 4 เดือน (กันยายน - ธันวาคม 2564) หรือ เงินงวดลดลงประมาณ 50% ของเงินงวดเดิม

 

 

เต็มวงเงินแล้ว\"โครงการ My Hero\"ของ ธอส.ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00%

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับ โครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ธอส. ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส.ที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีสถานะบัญชีปกติ

โดยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี นาน 4 เดือน โดยเงินงวดลดลงประมาณ 50% ของเงินงวดเดิม ซึ่งเงินงวดใหม่ที่ลูกค้าชำระเข้ามา จะตัดชำระทั้งเงินต้น และตัดชำระดอกเบี้ย หรือหากชำระเกินกว่าเงินงวดใหม่ที่ธนาคารกำหนด ส่วนที่เกินธนาคารจะนำไปตัดเงินต้นให้กับลูกค้า และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 เดือน ลูกค้าจะกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตามโครงการเดิมที่เคยเลือกใช้ ก่อนเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือว่ามีดอกเบี้ยค้างชำระ

 

 

ข่าวยอดนิยม