เด่นโซเชียล

รามา ย้ำชุดตรวจโควิด19 "ATK" ที่ อย.รับรอง คุณภาพใกล้เคียงกัน 91 รายการ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ย้ำคุณภาพชุดตรวจ"โควิด19" "ATK" ผ่านการทดลองจาก 3 Lab ขอให้ประชาชนมั่นใน ได้คุณภาพ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มงคล คุณากรหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี กล่าวถึงประสิทธิผลในการทดสอบใช้ ATK ว่า ในฐานะหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ขอเรียนให้ทราบว่า ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ของภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ได้มีการติดต่อกับอย. ในการประเมินคุณภาพชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) ที่จะมาขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งขั้นตอนในการประเมินหัวหน้าห้อง Lab ไวรัสวิทยาหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ ได้ทำการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพไว้ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญได้ทำการจัดเตรียมตัวอย่างที่จะใช้ประเมิน โดยตัวอย่างจะมาจากผู้ป่วยที่ส่งมาทำ PCR ซึ่งทางห้องแล็ปไวรัสวิทยาของคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี ได้มีตัวอย่างตรงนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการส่งตัวอย่างผู้ป่วยมาทำ PCR วันละจำนวนหลายพัน ตัวอย่าง โดนผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดว่าให้มีตัวอย่างที่มีเชื้อไวรัสในปริมาณมากและน้อยแตกต่างกันไปเพื่อที่จะเหมาะสมในการใช้ประเมิน ATK

รามา ย้ำชุดตรวจโควิด19 "ATK" ที่ อย.รับรอง คุณภาพใกล้เคียงกัน 91 รายการ

 

 

โดยจะทดสอบวิเคราะห์ชุด ATK ในเรื่องของความไวเชิงวินิจฉัยที่ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 90% หมายถึง ตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ประเมินความไวชุดตรวจที่จะออกมาขายจะต้องให้ได้ผลบวก 90% ของตัวอย่างที่ส่งมาประเมินความไว และหากชุดตรวจ ATK ที่นำมาประเมินผ่านเกณฑ์นี้ไป หมายความว่าตาม

รามา ย้ำชุดตรวจโควิด19 "ATK" ที่ อย.รับรอง คุณภาพใกล้เคียงกัน 91 รายการ

เทคโนโลยีของชุดตรวจ ATK เป็นการตรวจโปรตีนเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ในโพรงจมูกหรือคอ ของผู้ป่วย ซึ่งน่าจะตรวจเจอ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าในโพรงจมูกหรือ คอของผู้ป่วยนั้น มีเชื้อไวรัสมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เนื่องจากตามเทคโนโลยีแล้วการตรวจเป็นการตรวจโปรตีนของเชื้อไวรัสซึ่งจะต้องมีเชื้อไวรัสจำนวนมากเทคโนโลยีดังกล่าวจึงจะตรวจพบ ทั้งนี้ตามที่ห้องไวรัสทำการตรวจประเมินหากชุดตรวจใดที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีคุณภาพและมีการทำเทคโนโลยีที่ดี ซึ่งจะมีคุณภาพใกล้เคียงกันซึ่งหากนำเอาชุดตรวจATK ที่ผ่านการอนุมัติจากอย. มาตรวจตัวอย่างผู้ป่วยเดียวกัน ก็จะได้ผลออกมาใกล้เคียงกัน

 


อีกส่วนที่ทางอย.ให้ความสำคัญมากนั่นคือเกณฑ์การตรวจความจำเพาะเชิงวินิจฉัยหรือผลบวกเทียม เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าเมื่อนำไปใช้จะไม่เกิดผลบวกเทียมแต่ข้อจำกัดของเทคโนโลยีชุดตรวจ ATKผลความไวจะน้อยกว่า PCR ดังนั้นจึงควรใช้ในผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่คาดว่าตรวจแล้วจะเป็นผลลบเท่านั้นและจำเป็นที่จะต้องตรวจซ้ำ เนื่องจากการตรวจเป็นการสุ่มซึ่งอาจจะไม่พบเชื้อไวรัสในครั้งแรก จึงจำเป็นที่จะต้องตรวจซ้ำ จึงเป็นสาเหตุที่จำเป็นที่จะต้องจัดหาชุดตรวจจำนวนมากให้มีราคาถูก เพื่อที่ประชาชนที่ทำการตรวจต้องทำการตรวจซ้ำ

ในฐานะห้อง Lab ไวรัสที่อยู่ภายใต้ภาควิชาพยาธิวิทยาศาตของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ซึ่งทำงานบริการด้านวิชาการช่วยเหลืออย.ในการประเมินชุดตรวจอยากจะขอให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพของชุดตรวจ ที่ผ่านการประเมินของอ.ย อยากให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของอย.ว่ามี ชนิดใดบ้างที่ผ่านการตรวจสอบประเมินแล้วจะได้ชุดตรวจที่นำไปใช้ที่มีคุณภาพและความมั่นใจ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด