ดูดวงประจำวัน

ลดละเลี่ยงกรรม “อุทาหรณ์จากข่าวดัง” รู้จักอภัย-อโหสิกรรม-สร้างอริยทรัพย์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วิบากกรรมร้ายนั้นเมื่อได้รับผลไปแล้ว กรรมที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นกรรมดี หากจิตวิญญาณของเขาปล่อยวางได้ ชาติต่อไปย่อมเสวยกรรมดีที่เขาได้กระทำไว้ หากญาติพี่น้อง ตลอดจนผู้คนทั้งหลาย ทำบุญกุศลให้เขามากๆ จิตของเขา เมื่อเกิดใหม่ย่อมเป็นกำลังสำคัญต่อชาติบ้านเมือง

หากเราเชื่อเรื่องการ เวียนว่ายตายเกิด เราคงจะทราบว่า คนเรานั้นเกิดแล้วตายมาจนไม่สามารถนับครั้งได้ และย่อมมีชาติใดชาติหนึ่งที่เราได้กระทำบาปอันเป็นเหตุให้มีผลต่อเราในชาตินี้ ดังเช่นบุคคลดังเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด อุบัติเหตุเครื่องบินตก รสบัสโดยสารชน จนถึงเหตุการณ์รุ่นพี่รับน้องโหดจนถึงแก่ชีวิตที่ปรากฏเป็นข่าวเศร้าสลดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้น ทำให้เห็นความไม่แน่นอนของชีวิต

 

หากเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ปราศจากศัตรู ก็ขอให้เราอย่าได้ทำผิด ศีลข้อ 1 “ปาณาติปาตา เวรมณี”  การทำลายชีวิตผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์ยาก ตลอดจนทำให้เสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ และต้องเป็นผู้รู้จักการให้อภัย เมื่อได้กระทำลงไปแล้ว และศัตรูยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ทำการขอโทษ ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน แต่หากไม่แน่ใจว่า ในอดีตชาติเคยได้กระทำกรรมเช่นนี้ไว้หรือไม่ ก็ขอให้เราหมั่นทำบุญอุทิศผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร อีกทั้งอยู่ในศีลธรรม ทำสมาธิ สวดมนต์ ให้ทาน และอย่าได้เป็นคนผูกใจเจ็บ ขอให้เป็นคนรู้จักการอภัย

 

คนเราถ้าเกลียดชังคนอื่น ยิ่งควรให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน เพราะถ้าไม่ให้อโหสิกรรมกัน ก็ต้องพบเจอกันอีกในชาติต่อไป การเกลียดชังต่อผู้อื่นนั้น ไม่ควรมีสะสมไว้ในจิตใจ เพราะการอาฆาตมาดร้าย เมื่อมีในใจผู้ใด ย่อมเป็นเหตุให้ชีวิตต้องพบเจอแต่เรื่องร้ายๆ ดังนั้น หากปรารถนาที่จะมีชีวิตอย่างราบรื่น ก็ต้องเป็นคนที่รู้จักการให้อภัยต่อผู้อื่น การเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี ไม่ถือโทษโกรธใคร ทำให้เกิดมาเป็นผู้มีนิสัยร่าเริง ใครเห็นใครก็รักเอ็นดู

 

ทั้งนี้ ผลกรรมของการทำลายชีวิตสัตว์นั้น จะส่งผลให้ชีวิตพบเจออุบัติเหตุ พบเจอเรื่องร้ายๆ ที่ทำให้เจ็บตัวโดยมิได้ตั้งใจ ต้องเลือดตกยางออกอยู่เป็นประจำ อีกทั้งยังทำให้เป็นโรคเรื้อรัง รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย ต้องเจ็บออดๆแอดๆอยู่เสมอ ดังเช่น เหตุการณ์อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดต่างๆ ที่มีผู้เสียชีวิตพร้อมกันจำนวนมากอย่างเหตุการณ์เครื่องบินตก หรือรถบัสโดยสารประสบอุบัติเหตุนั้น เป็นเหตุการณ์ที่ถือได้ว่า มีผู้กระทำวิบากกรรมที่เหมือนกันมารวมอยู่ด้วยกันในวันเวลาและสถานที่เดียวกัน กรรมของพวกเขาเหล่านี้มาจากการผิดศีลข้อ 1 การฆ่าชีวิตสัตว์ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการฆ่าสัตว์เช่นกัน

 

วิบากกรรมร้ายนั้นเมื่อได้รับผลไปแล้ว กรรมที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นกรรมดี หากจิตวิญญาณของเขาปล่อยวางได้ ชาติต่อไปย่อมเสวยกรรมดีที่เขาได้กระทำไว้ หากญาติพี่น้อง ตลอดจนผู้คนทั้งหลาย ทำบุญกุศลให้เขามากๆ จิตของเขา เมื่อเกิดใหม่ย่อมเป็นกำลังสำคัญต่อชาติบ้านเมือง เนื่องด้วยเขามีบุญกุศลมาก บุญกุศลที่เขามีย่อมเป็นประโยชน์ต่อสังคมหมู่มาก หากช่วยกันแผ่เมตตาให้แก่วิญญาณของเขา ย่อมทำให้จิตของเขาได้พบบุญกุศลอย่างรวดเร็ว ทำให้เขาได้กลับมาเกิด สร้างประโยชน์แก่บ้านเมืองได้เร็วขึ้น

 

นอกจากนี้ หากเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ อย่าได้คิดเพียงแต่ว่า ทำทาน แล้วจะรวยในชาติหน้า เราควรรู้ด้วยว่า การให้ทานนั้น ขึ้นอยู่กับจิตที่ให้ด้วย หากทรัพย์ที่ให้บริสุทธิ์ ผู้รับทานก็บริสุทธิ์ แต่หากจิตที่ให้มีอคติ ในช่วงใดช่วงหนึ่ง ย่อมมีผลต่อบุญที่จะได้รับ เช่น เมื่อให้ทานไปแล้ว เกิดทุกข์ใจในภายหลัง ทานเช่นนี้ถือว่าได้บุญกุศลไม่ครบ ไม่สมบูรณ์

 

เพราะทานที่สมบูรณ์ เมื่อได้ให้ทานไปแล้ว และเมื่อคิดถึงก็ทำให้มีความสุข ทานอย่างนี้ เรียกว่า “อริยทรัพย์” เป็นทรัพย์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เพียงแค่นึกถึงก็ทำให้มีความสุข ทรัพย์อย่างนี้จะติดตัวเราไปหลายภพหลายชาติ เป็นทรัพย์ที่ติดตัวไปได้ แม้จะตายไปแล้วก็ตาม หากก่อนทำทาน ขณะที่ทำทาน และหลังจากทำทาน ผู้ทำทานมีจิตใจเบิกบานยินดีตลอดทั้งสามระยะ ส่งผลให้ผู้ทำทานมีทรัพย์สมบัติในระยะแรก ระยะกลางของชีวิตและบั้นปลายของชีวิต จะมีทรัพย์มั่นคงตลอดอายุขัย

 

การกระทำผิดศีลในชาติปัจจุบันนี้ หากเรารู้และระลึกได้ก็ดี แต่หากเป็นการกระทำผิดไว้ในอดีตชาติ ซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้นั้น หากชาตินี้ เราตั้งสัจจะปฏิญาณว่าเราจะไม่กระทำผิดศีล 5 ด้วยใจมุ่งมั่น ก็จะสามารถทุเลาความผิดในอดีตลงได้ และขอให้หมั่นทำบุญทำกุศล ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม เพื่อลดกรรมที่เราได้กระทำผิดศีลไว้ หมั่นทำบุญบริจาคทรัพย์ตามกำลังที่มีช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก ช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดและโรงพยาบาล บริจาคทรัพย์ให้ทุนการศึกษา การบริจาคทรัพย์ให้คนได้บวช หรือบริจาคทรัพย์ตามกำลังที่มีให้แก่ส่วนรวม แล้วจึงอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรที่เราได้กระทำผิดต่อเขาไว้

 

Cr : ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือถึงคราวเคราะห์ หรือเพราะเวรกรรม

 

ช่องทางการติดต่อ The BooneBoon54 : kj561 / 0636535350

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด