บันเทิง

'จูน นาตาชา' เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"จูน นาตาชา" เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก ร่วมขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงของประเทศ

อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติมาตลอด 9 ปีเต็ม สำหรับนางเอกมากความสามารถอย่าง จูน - นาตาชา มณีสุวรรณ์  จากเรื่อง “ปิดป่าหลอน” และเจ้าของเพลง Boys Don't Cry และกำลังเรียนปริญญาโทการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมไปถึงศึกษาหลักสูตรผู้นำและผู้บริหารกับ Harvard Business School มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  

 

ล่าสุดจูนได้รับการคัดเลือกจากกองทัพบกให้เข้าร่วมโครงการศึกษาหลักสูตรอบรม พสบ.ทบ. พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก รุ่น 30 หลังติด 1 ใน 61 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นเครือข่ายภาคประชาชนระดับผู้บริหาร ในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก และร่วมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ 

จูน นาตาชา
 

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ และนักธุรกิจภาคเอกชน โดยมี พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานเปิดงาน นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่จูนมีความภาคภูมิใจและตั้งมั่นเพื่อผนึกกำลังในการร่วมกันปกป้อง ดูแลชาติบ้านเมืองร่วมกับกองทัพบก 

 

จูน - นาตาชา มณีสุวรรณ์  กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมโครงการนี้ว่า “ก่อนอื่นจูนต้องขอกล่าวขอบคุณ ทางกองทัพบกเป็นอย่างสูงค่ะ ที่เห็นถึงศักยภาพในตัวจูน ว่าจะสามารถร่วมขับเคลื่อนและสานต่อเจตนารมณ์ด้านภารกิจของกองทัพบก ที่สำคัญต่อความมั่นคงของชาติบ้านเมืองได้ ซึ่งเป็น vision และ mission ที่จูนรู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราจะได้ทำตรงนี้ เพื่อชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ สังคม และปวงชนชาวไทย 

 

จูนในฐานะผู้บริหารภาคเอกชน ที่ผ่านการคัดเลือกจากทางกองทัพบก ให้เข้ามาอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบก รุ่นที่ 30 เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงของชาติกับทางกองทัพบกนั้น การสมัครเข้ามาอบรมหลักสูตร พสบ.ทบ.ในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจและเป็นเจตนารมย์ของจูนเองทั้งสิ้น เรามาด้วยใจรักชาติ พร้อมกับศรัทธาอันแรงกล้า ไม่มีใครแนะนำมา และไม่ได้มีใครส่งมา ในทุกบริบทมาจากเป้าหมายจูน ที่มีจุดยืนชัดเจนในจิตใต้สำนึกรักชาติและหวงแหนแผ่นไทยที่จูนมองว่าควรสานต่อ ในฐานะลูกหลานของไทย  

จูน นาตาชา

จูนมองว่าเป็นวาระการที่ดีมากๆ ที่กองทัพบกเปิดอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ซึ่งกันและกัน การสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อผนึกกำลังในการร่วมกันปกป้อง ดูแล ชาติบ้านเมืองและด้านความมั่นคงของชาติ จากเหตุการณ์ที่อาจเป็นภัยคุกคามที่อาจทำให้เกิดความไม่สงบและความไม่มั่นคงของชาติไทยได้ และตัวจูนเองนั้น มีธงหลักชัดเจนมานานแล้วว่า อยากเข้าร่วมกับภาครัฐอย่างกองทัพบก ในการดำเนินการทำภารกิจช่วยเหลือชาติบ้านเมือง 

 

และร่วมขับเคลื่อนภารกิจรักษาความมั่นคงของชาติ ให้แผ่ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อร่วมปกป้องเอกราช และความมั่นคงของชาติไทย เพราะจูนเล็งเห็นว่า ในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา บ้านเมืองมีความผันผวนในหลากหลายมิติเกิดขึ้น เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือด้านวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งบริบทดังกล่าวอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติได้ จูนจึงมองว่าวาระการปกป้องชาตินี้ ไม่ใช่วาระของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นวาระแห่งชาติที่ประชาชนคนไทยต้องร่วมกันปกป้องหวงแหนดูแล เราถึงจะแข็งแกร่งได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ จูนมองว่าการยกย่องและสานต่อการปกป้องชาติคือสิ่งที่ลูกหลานไทยต้องให้คุณค่ากับตรงนี้ค่ะ 

จูน นาตาชา

ส่วนในแง่ของการช่วยเหลือสังคม เนื่องจากจูนนั้นเป็นประธานผู้ก่อตั้งโครงการช่วยเหลือสังคมทุกรูปแบบมาแล้ว 9 ปี เช่น ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ด้านอุทกภัย มอบทุนการศึกษา ฯลฯ ซึ่งเมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา จูนก็ได้ลงไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานีด้วยตัวเอง เพื่อไปมอบของช่วยฟื้นฟูน้ำท่วม ไว้ให้แก่เทศบาลเมืองปัตตานี 

 

ซึ่งทางนายกและคณะผู้บริหารของที่นั่นก็ต้อนรับจูนเป็นอย่างดี แต่จูนมองว่าการช่วยเหลือบ้านเมืองจากเราคนเดียว อาจยังไม่เพียงพอและยังไม่ครอบคลุมเป็นวงกว้างมากนัก จูนจึงอยากเพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือบ้านเมืองให้เป็นวงกว้างมากกว่านี้ค่ะ เลยคิดว่าถ้าเราเข้าร่วมกับภาครัฐ  คงจะทำให้ศักยภาพการทำภารกิจช่วยเหลือบ้านเมืองขยายวงกว้างมากขึ้นอย่างแน่นอน จูนเลยหาข้อมูลหน่วยงานที่เราสนใจมาตั้งแต่ปลายปี 2566 แล้ว และจนพบประวัติการอบรมหลักสูตร พสบ.ทบ. ของกองทัพบก ที่มีมาถึง 30 ปีแล้ว จูนจึงโทรเข้าไปยังกองทัพบกเพื่อที่จะสอบถามว่าหลักสูตรนี้เปิดรับสมัครอีกไหมและเมื่อไหร่ และแจ้งว่า เราต้องการเข้าร่วมค่ะ ทางกองทัพบกก็ได้แจ้งรายละเอียดและกำหนดการมา จนทำให้ในที่สุด 

จูน นาตาชา

จูนได้เลือกกองทัพบก เพื่อที่จะเข้าร่วมค่ะ เพราะมองว่ามี vision ของจูนและ vision ของกองทัพบกนั้น ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทางกองทัพบกเอง ทุกฝ่าย ทหารทุกระดับ มีภารกิจที่ช่วยเหลือชาติบ้านเมืองมาอย่างยาวนานแล้ว เราก็เป็นระดับผู้บริหารคนหนึ่งที่ร่วมสานต่อเจตนารมณ์ค่ะ ซึ่งหลักสูตรอบรม พสบ.ทบ. พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก มีระยะเวลาอบรมรวม 9 สัปดาห์ค่ะ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 - 3 พฤษภาคม 2567 ภารกิจหลักๆคือการร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารของภาครัฐและภาคเอกชน การดูงาน และปฏิบัติหน้าที่ที่ทางกองทัพบกกำหนดมาให้ค่ะ 

 

สำหรับการเตรียมตัวของจูนก็คงเป็นในเรื่องของความพร้อมด้านจิตใจ ความพร้อมด้านร่างกาย ในการออกค่ายสัมพันธ์ที่มีทหารเป็นผู้ฝึกและดำเนินภารกิจค่ะ ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราอยากทำมากๆค่ะ ตอนนี้พร้อมขับเคลื่อน mission ของกองทัพบกอย่างเต็มกำลังค่ะ

จูน นาตาชา

จูน นาตาชา

จูน นาตาชา

จูน นาตาชา
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ