บันเทิง

'วันฉัตรมงคล' คนบันเทิง น้อมรำลึกร่วยถวายพระพร 'ทรงพระเจริญ'

เนื่องในวัน "วันฉัตรมงคล"ปี 2566 คนบันเทิงดังหลายคน นำโดย นก สินจัย, กัปตัน ภูธเนศ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระราชพิธีสำคัญ และถวายพระพรทรงพระเจริญผ่านโลกออนไลน์

"วันฉัตรมงคล" ตามพจนานุกรมให้ความหมายไว้ว่าคือ พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชพิธีนี้มานานแล้วกว่า 170 ปี

 

ซึ่งปัจจุบัน วันฉัตรมงคล ถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 

ดังนั้น วันฉัตรมงคลในปัจจุบัน จึงตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี และสำนักเลขาธิกาคณะรัฐมนตรีได้เห็นควรให้กำหนดวันนี้เป็นวันราชการประจำปีด้วย

 

ซึ่งในฝั่งคนบันเทิงดังหลายคนต่างออกมา น้อมรำลึกถึงพระราชพิธีอันสำคัญ พร้อมทั้งถวายพระพรทรงพระเจริญผ่านโลกออนไลน์อาทิ

 

 "นก สินจัย เปล่งพานิช" ได้เขียนข้อความว่า "วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ "วันฉัตรมงคล" เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสินจัย เปล่งพานิชและครอบครัว"

\'วันฉัตรมงคล\' คนบันเทิง น้อมรำลึกร่วยถวายพระพร \'ทรงพระเจริญ\'

ด้าน พระเอกดัง"กัปตัน ภูธเนศ หงษ์มานพ"ก็ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว ผ่านทางโลกออนไลน์มีเนื้อหาว่า "เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายภูธเนศ หงษ์มานพ และครอบครัว"

 

\'วันฉัตรมงคล\' คนบันเทิง น้อมรำลึกร่วยถวายพระพร \'ทรงพระเจริญ\'

ข่าวยอดนิยม