บันเทิง

"ครูรัก" ชวนช่วยอยุธยา ได้ถุงยังชีพครั้งเดียว น้ำท่วมต่อถึงกลาง ธ.ค.

ธรรมธุรกิจ ทราบข่าวจากครูรัก ศรัทธา ศรัทธาทิพย์ ชวนร่วมบริจาคข้าวหอมมะลิธรรมชาติแท้ ถุงละ ๒๕๐ บาท ปิดรับยอดวันอาทิตย์ ๒๗ พ.ย. ช่วยชาวบ้านอยุธยาน้ำท่วม

ธรรมธุรกิจ ทราบข่าวจากครูรัก ศรัทธา ศรัทธาทิพย์ ซึ่งเคยเข้าอบรมกสิกรรมคนเมือง ออกแบบพื้นที่น้อยๆ ไม่เกินร้อยตารางวา กับธรรมธุรกิจ ได้ชักชวนให้ร่วมช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยอันเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ ต.มารวิชัย อ.เสนา (ด้านใต้) จ.อยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ ก่อนที่ไหลมายังกรุงเทพ โดยยังคงท่วมต่อเนื่องยาวนานกว่า ๒เดือนแล้ว ทำให้ชาวบ้านกว่า ๑๒๐๐ คน เดือดร้อนหนัก ที่ผ่านมา เคยได้รับถุงยังชีพเพียงครั้งเดียว และยังต้องการข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม อีกจำนวนมาก ประเมินว่า น้ำจะยังท่วมต่อไปถึงกลาง ธ.ค.!!

ธรรมธุรกิจจึงถือโอกาสนี้ ชวนร่วมบริจาค ข้าวหอมมะลิธรรมชาติ ขนาด ๕ กก. โดยธรรมธุรกิจขอร่วมบุญด้วย คิดค่าข้าวในราคาทุน เพียงถุงละ ๒๕๐ บาท (ปกติ ๒๗๐) พร้อมจัดส่งให้ถึงมือ สามารถร่วมบริจาคข้าวสารกี่ถุงก็ได้ โอนเงินเข้าบัญชี บจก.ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม ธ.กสิกรไทย 048-3-40230-9 ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ โดยครูรัก จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้าน ในช่วงต้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ นี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา รวม 7 อำเภอ 29 ตำบล 153 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,435 ครัวเรือน 

 

น้ำท่วมอยุธยา

 

 

โดย ปภ.ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำท่วมขัง ส่วนพื้นที่คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ 

 

สถานการณ์ปัจจุบันล่าสุด (22 พ.ย. 65 เวลา 06.00 น.) ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ดังนี้

 

1. อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์รวม 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 899 ครัวเรือน 

 

2. อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอเมืองอ่างทอง รวม 21 ตำบล 102 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 3,148 ครัวเรือน 

 

3. พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางซ้าย และอำเภอลาดบัวหลวง รวม 4 ตำบล 25 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,388 ครัวเรือน 

 

น้ำท่วมอยุธยา

 

น้ำท่วมอยุธยา

 

น้ำท่วมอยุธยา

 

น้ำท่วมอยุธยา

 

น้ำท่วมอยุธยา

 

น้ำท่วมอยุธยา

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ